Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Dit dossier geeft een overzicht van de juridische literatuur op het gebied van verjaring. Verjaring is een praktisch instrument om een einde te maken aan juridische onzekerheid. Het heeft tot gevolg dat een bezitter eigendom verkrijgt, ook al wist hij of kon hij weten dat hij geen eigenaar was (niet te goeder trouw).

Binnen een samenleving is het belangrijk, dat je kunt afgaan op waarneembare feiten. Wat feitelijk waarneembaar is, komt helaas niet altijd overeen met de juridische werkelijkheid. Mogelijke verwarring hierover mag niet te lang duren, omdat de samenleving (en dus ook het rechtsverkeer) moet kunnen vertrouwen op waarneembare feiten. Wat iemand zelf kan waarnemen, zoals buiten op straat of in het rechtsverkeer, moet in beginsel ook de juridische waarheid zijn. Dat is het beginsel van de rechtszekerheid.