Relativiteitsvereiste

Kennispartner

Het relativiteitsvereiste is een aantal jaar geleden in het bestuursprocesrecht ingevoerd. Het houdt in dat een belanghebbende die bij de bestuursrechter opkomt tegen een besluit zich alleen kan beroepen op rechtsregels die strekken tot bescherming van zijn belang. Met name in het omgevingsrecht komt het relativiteitsvereiste vaak aan de orde. Zo kunnen bijvoorbeeld alleen mensen die zelf uitkijken op een te bouwen woning, zich met succes beroepen op welstandsbepalingen.

Relevante wetgeving

Algemene wet bestuursrecht Art. 8:69a

Er is (nog) geen commentaar beschikbaar voor dit dossier.