Menu

Zoek op
rubriek

De relaties tussen milieu en ruimtelijke ordening zijn evident en lopen steeds meer in elkaar over. De Omgevingswet die er straks aan komt gaat dit zelfs geheel integreren.

Nu speelt het vooral bij de voorbereiding van ruimtelijke besluiten: bestemmingsplannen, projectbesluit/omgevingsvergunning. Hierbij heb je te maken met een veelheid aan thema’s, die allen tot vertraging of vernietiging van het besluit kunnen leiden. Het thema ‘milieu’ neemt daarbij een bijzondere plaats in. Enerzijds moeten milieubelastende activiteiten niet in hun vestigings- en ontwikkelingsmogelijkheden worden gefrustreerd; anderzijds verdienen milieugevoelige objecten en -gebieden bescherming tegen overlast. Door de uiteenlopende aspecten en belangen is deze ‘doorwerkingsproblematiek’ lastig. Daarom is het van groot belang om de relevante milieuaspecten tijdig te herkennen en daarvoor de juiste informatie te verzamelen, op de juiste wijze en op het juiste moment.

Fotocredits: La Citta Vita