Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Binnen het omgevingsrecht is het milieurecht het meest uitgebreide stelsel. Het omvat de kaderwet Wet milieubeheer met het Activiteitenbesluit, de regeling van de omgevingsvergunning in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het uitvoeringsbesluit Bor en sectorale wetten.

Binnen het omgevingsrecht is het milieurecht het meest uitgebreide stelsel. Naast een kaderwet als de Wet milieubeheer met het Activiteitenbesluit moet er ook gekeken worden in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Daarin is de omgevingsvergunning geregeld. In het uitvoeringsbesluit Bor vindt de aanwijzing plaats van de vergunningplichtige inrichtingen.

Verder zijn er nog steeds veel sectorale wetten van kracht. Deze verschillende wetten werken met verschillende systemen, begrippen en procedures. En ook verschijnen vanuit Europa richtlijnen op diverse sectorterreinen met verschillende doelen. Het is een complex geheel dat niet altijd even eenvoudig te begrijpen is.

KENNISPARTNER