Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Zoek in dossier

De turbulente ontwikkelingen rond woningcorporaties zijn geland in de op 1 juli 2015 van kracht geworden Herzieningswet. Een nieuw tijdperk met woningcorporaties in een geheel ander keurslijf. De wet heeft ingrijpende gevolgen, maar is moeilijk leesbaar en bevat leemtes. Wat wordt er precies van de spelers verwacht? En hoe moet de gemeente haar regiefunctie waarmaken? Tal van vragen, die allemaal beantwoord moeten worden. De tijd van discussie is voorbij, er is een nieuw tijdperk in de volkshuisvesting waarin alle spelers hun rol moeten vinden.