Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Om de toenemende schaarste aan grondstoffen tegen te gaan streeft de Rijksoverheid naar een circulair Nederland in 2050. Het doel van een circulaire economie is om grondstoffen en producten (vrijwel) volledig te hergebruiken. Daarnaast wordt de uitstoot van schadelijke stoffen geminimaliseerd. Een circulaire economie draagt zo bij aan een duurzamere economie.

Hoewel een circulaire economie veel voordelen biedt is een transitie niet eenvoudig te realiseren. Om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen zullen bedrijven in 2030 het gebruik van (fossiele) grondstoffen moeten halveren. Ook zullen ze moeten omschakelen naar een ander verdienmodel. Daarnaast zal ook een gedragsverandering van de consument nodig zijn om de circulaire economie te laten slagen.