Aanvullingswet grondeigendom

Kennispartner

Het kabinet werkt aan voorstellen voor bundeling en vereenvoudiging van de wet- en regelgeving op het terrein van het omgevingsrecht. Het onderwerp grondeigendom is niet opgenomen in de Omgevingswet. Via de Aanvullingswet Grondeigendom wordt de Omgevingswet aangevuld. Verschillende instrumenten voor grondeigendom, namelijk onteigening, voorkeursrecht, herverkaveling en kavelruil in het landelijk gebied en stedelijke kavelruil worden toegevoegd aan de Omgevingswet. Dit gebeurt zodra de Aanvullingswet is vastgesteld.

Het onderbrengen van alle instrumenten in één wet zorgt ervoor dat de regels en instrumenten ten aanzien van grondbeleid beter op elkaar zijn afgestemd en dat het gebruik daarvan inzichtelijker wordt. Dit nodigt uit tot een meer samenhangende inzet van de verschillende instrumenten.

De Aanvullingswet geeft meer ruimte aan burgers en bedrijfsleven om in eigen beheer een goed ingerichte en prettige leefomgeving tot stand te brengen, daarvoor initiatieven te ontplooien of bij te dragen aan besluitvormingsprocessen.

Relevant commentaar

Invoeringswet Omgevingswet Tekst & Toelichting

Omgevingsbesluit Tekst & Toelichting

Wet ruimtelijke ordening, Tekst & Toelichting

Chw Tekst & Toelichting

Wm Tekst & Toelichting