Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Verlies van processueel belang indien de woning is verkocht ten tijde van de zitting?

“Ter zitting is bevestigd dat [appellanten E] hun woning hebben verkocht. Er is niet gesteld en het is ook niet gebleken dat zij nog procesbelang hebben bij een beoordeling van hun beroep. Om die reden is het beroep, voor zover ingesteld door [appellanten E], niet-ontvankelijk.”

Jong, Eelco de
16 oktober 2020

Jurisprudentie – Samenvattingen

Deze overweging komt rechtstreeks uit de uitspraak van de Afdeling van 14 oktober 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:2427) waar een beroep tegen een vaststellingsbesluit van de gemeente Dinkelland aan de orde was. Kennelijk is voor de Afdeling – inmiddels – bepalend voor de vraag wanneer een processueel belang wordt verloren, de verkoop van de woning en niet de levering. Evenmin schenkt de Afdeling (meer) aandacht aan de vraag of de rechtsopvolger onder bijzondere titel de procedure wenst over te nemen (zie onder meer ABRvS 4 juni 1999, JB 1999/171).

Artikel delen