Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Staat handelt in strijd met mensenrechten bij tegengaan van klimaatverandering

De Hoge Raad heeft op 20 december 2019 in de spraakmakende zaak van Urgenda geoordeeld dat de Staat op grond van art. 2 en art. 8 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) verplicht is de uitstoot van broeikasgassen te beperken om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Recent is in Jurisprudentie Bestuursrecht (JB) een uitgebreid commentaar van Dirk Sanderink bij dit arrest verschenen.

Sanderink, Dirk
24 maart 2020

Het EVRM en klimaatverandering

Naar het oordeel van de Hoge Raad is sprake van een ‘real and immediate risk’ voor een gevaarlijke klimaatverandering, waarbij het risico bestaat van een ernstige aantasting van het leven en welzijn van ingezetenen van Nederland. De Staat is daarom op grond van art. 2 EVRM (recht op leven) en art. 8 EVRM (recht op respect voor het privéleven) verplicht de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met minimaal 25% te beperken ten opzichte van 1990 om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen.

Het arrest van de Hoge Raad zit vol met interessante overwegingen. Zo gaat de Hoge Raad uitgebreid in op het belang van internationale klimaatverdragen en wetenschappelijke inzichten voor de uitleg van de verplichtingen op grond van het EVRM. Daarbij komt ook de deelverantwoordelijkheid van individuele staten voor het tegengaan van gevaarlijke klimaatverandering aan de orde. Belangrijk zijn ook de overwegingen van de Hoge Raad over de (on)mogelijkheid voor de rechter om een bevel tot wetgeving te geven en over de verhouding tussen de rechter en de politiek (wetgever en bestuur) in de Nederlandse democratische rechtsstaat.

Commentaar en eerdere publicaties

Het commentaar van Dirk Sanderink op het arrest is gepubliceerd in JB 2020/37 en kunt u hier raadplegen.

In de conclusie die de plaatsvervangend procureur-generaal en de advocaat-generaal bij de Hoge Raad voor het arrest hebben geschreven, verwijzen zij onder meer naar eerdere publicaties van Dirk Sanderink.