Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Er kan slechts sprake zijn van één hoofdgebouw

Omdat de definitie van een ‘hoofdgebouw’ in het bestemmingsplan dezelfde is als de definitie in het Bor, kan voor de uitleg van dit begrip aansluiting worden gezocht bij de nota van toelichting van het Bor.

Kim Hoogenboom 20 augustus 2023

Jurisprudentie – Samenvattingen

En onder verwijzing naar eerdere jurisprudentie: slechts één gebouw op een bouwperceel kan als belangrijkste bouwwerk, en daarmee als hoofdgebouw, worden aangemerkt. De tweede woning op het perceel was i.c. in strijd met het bestemmingsplan, er was daarom een uitgebreide procedure voor de omgevingsvergunning van toepassing. Er kon dan ook geen vergunning van rechtswege zijn ontstaan.

Artikel delen