Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Afdeling bevestigt dat handhavingsverleden een rol speelt bij inschaling in handhavingsbeleid (LHSO)

Interessant aan de uitspraak van de ABRvS van 3 juli 2024, ECLI:NL:RVS:2024:2707 is dat de Afdeling expliciet bevestigt dat de handhavingsgeschiedenis van een persoon of berdrijf een rol speelt bij de inschaling in het handhavingsbeleid van de Landelijke handhavingsstrategie Omgevingswet (LHSO), voorheen de LHS.

7 juli 2024

Jurisprudentie – Samenvattingen

De Afdeling overweegt dat van het college is op de zitting geen duidelijk antwoord verkregen op de vraag of het handhavingsverleden meeweegt bij de bepaling van de juiste handhavingsactie in de toekomst. Het college heeft op de zitting enerzijds gezegd dat het handhavingsverleden niet meeweegt bij de bepaling van een juiste handhavingsactie, maar anderzijds heeft het op de zitting verklaard dat het toepassing geeft aan de LHSO.

Uit de LHSO blijkt dat de handhaver bij het typeren van het gedrag van een overtreder de toezichts- en handhavingshistorie mee moet nemen in de beschouwing. Gelet hierop gaat de Afdeling er bij zijn beoordeling vanuit dat de handhavingsgeschiedenis voor het college wel een rol speelt bij het bepalen van de juiste handhavingsactie.

Appellanten exploiteren een groot aantal tankstations in de regio. Hoewel de lasten onder dwangsom zijn opgeheven, hebben appellanten nog belang bij de beoordeling van hun hoger beroep, omdat bij het bepalen van de juiste handhavingsactie bij een mogelijke overtreding in de toekomst het handhavingsverleden een rol kan spelen. De lasten onder dwangsom zijn weliswaar opgeheven, maar niet met terugwerkende kracht ingetrokken. De Afdeling oordeelt daarom dat appellanten belang hebben bij een inhoudelijke beoordeling van het hoger beroep.

Artikel delen