← Terug naar vorige pagina

Aanvrager in de gelegenheid stellen aanvraag aanvullen en gevolgen voor besluit


De uitspraak van de AbRvS van 6 november 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3748 is geselecteerd omdat in rechtsoverweging 4.3 aanwijzingen zijn opgenomen over de vraag wanneer het college de aanvrager in de gelegenheid moet stellen de aanvraag voor een omgevingsvergunning met een andere activiteit uit te breiden. De Afdeling overweegt dat uit de bewoordingen van de ingediende aanvraag, de bijbehorende tekeningen en het akoestisch onderzoek had het college kunnen weten dat de aanvrager heeft bedoeld om ook een omgevingsactiviteit aan te vragen. Het college had daarin aanleiding moeten zien om de aanvrager in de gelegenheid te stellen om de aanvraag te verbeteren, dan wel aan te vullen.

Geen samenvattingen beschikbaar.

  • ECLI:NL:RVS:2019:3748

    Bij besluit van 15 mei 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Dronten geweigerd [appellante] een omgevingsvergunning te verlenen voor het handelen in strijd met de regels voor de ruimtelijke ordening ten behoeve van het in gebruik nemen van een mobiele puinbreker, alsmede voor het oprichten van een inrichting op het perceel [locatie 1]-[locatie 2] te Dronten. Op deze percelen wordt puin opgeslagen om het later te verwerken.

    Lees verder

Geen regelgeving beschikbaar.

Geen naslag beschikbaar.

ECLI ECLI:NL:RVS:2019:3748
Datum publicatie 08-11-2019