← Terug naar vorige pagina

Wanneer is een concurrent een belanghebbende?


U hebt als projectontwikkelaar een mooi ontwikkelplan gemaakt. U wilt deze plannen voorleggen aan de gemeente of er is inmiddels aan u een omgevingsvergunning verleend door de gemeente. Voor u is het bij het realiseren van uw bouw- of ontwikkelplannen van groot belang dat uw plannen niet worden gedwarsboomd door uw concurrenten of bijvoorbeeld de concurrent van uw huurder. Binnen het bestuursrecht kan een concurrent namelijk – wanneer hij als belanghebbende wordt aangemerkt – bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente en eventueel daartegen beroep aantekenen. Alleen een belanghebbende heeft de mogelijkheid om tegen een besluit op te komen, waarbij is vereist dat het gaat om eigen belangen en niet om belangen van een derde.

Dit eigen belang is bij een concurrent aanwezig indien hij als bedrijf rechtstreeks geraakt wordt door een besluit. Eerder al hebben wij in deze blog het begrip belanghebbende uitgelegd. Om als belanghebbende aangemerkt te kunnen worden, moet degene kort gezegd gevolgen van enige betekenis ondervinden van het genomen besluit. Voor een (potentieel) concurrent gelden hierbij enkele aanvullende regels. Met welke voor concurrenten geldende regels moet u als projectontwikkelaar rekening houden bij het maken van uw plannen?

Rechtstreekse betrokkenheid

Volgens vaste jurisprudentie van de Raad van State is degene wiens concurrentiebelang rechtstreeks is betrokken bij een besluit, belanghebbende. Of het belang van een concurrent daadwerkelijk rechtstreeks is betrokken bij een besluit, dat hangt af van twee factoren. Een concurrent moet namelijk binnen hetzelfde verzorgingsgebied én in hetzelfde marktsegment werkzaam zijn als u (of als uw huurder). Alleen dan is uw concurrent een belanghebbende bij een besluit, omdat dit besluit dan van invloed kan zijn op zijn belangen. Aan de hand van een uitspraak van juni van dit jaar van de Raad van State lichten wij deze elementen toe. Hier gaat het om twee bedrijven die recreatief, gemotoriseerd vervoer aan personen over het water aanbieden.

Hetzelfde verzorgingsgebied

Bij de beoordeling of er sprake is van hetzelfde verzorgingsgebied wordt gekeken naar de omgeving waarin u en uw concurrent het product of de dienst aanbieden. Hierbij wordt gelet op de aard van het product of de dienst die u en uw concurrent ieder aanbieden. De reikwijdte van het verzorgingsgebied hangt dus af van de betrokken activiteit en kan zich over een groot gebied uitstrekken, bijvoorbeeld in een bepaalde stad of in heel Nederland. De uitspraak van de Raad van State van juni van dit jaar gaat om het volgende: Bedrijf 1 biedt in Amsterdam rondvaarten aan en verkoopt losse kaartjes voor deze rondvaarten. Bedrijf 2 verhuurt in Amsterdam zogeheten fluisterbootjes aan individuen of individuele groepen. In casu gaat het dus om twee bedrijven die opereren in hetzelfde verzorgingsgebied, namelijk Amsterdam, zo oordeelt de Raad van State.

Hetzelfde marktsegment

Bij de beoordeling of er sprake is van hetzelfde marktsegment wordt gekeken naar of u en uw concurrent zich tot dezelfde klantenkring richten met uw product of dienst. Dit is in iedere zaak verschillend, omdat er altijd wordt gekeken naar de concrete omstandigheden van het geval. We nemen als voorbeeld wederom de uitspraak van de Raad van State van juni van dit jaar. De Raad van State concludeerde dat er verschillen zijn in de aangeboden diensten en er daarom geen sprake is van hetzelfde marktsegment. Hierbij zijn door de Raad van State onder andere de werkzaamheden en de duur van de aangeboden diensten vergeleken.

In uw situatie kan echter naar heel andere elementen worden gekeken, omdat altijd de concrete omstandigheden van het geval worden bezien. Het is voor u als projectontwikkelaar met nieuwe bouw- of ontwikkelplannen daarom belangrijk om uw plannen zo concreet mogelijk voor te leggen aan de gemeente, en hierin na te gaan of u producten of diensten zult aanbieden binnen hetzelfde verzorgingsgebied en hetzelfde marktsegment als uw concurrent(en).

 • Wanneer is een concurrent belanghebbende?

  Mr. S. Smit

  [...] Amsterdam worden door verschillende bedrijven elektrische boten verhuurd voor een tocht over de Amsterdamse wateren. Ook door Boaty B.V. Zij krijgt een omgevingsvergunning van het college van B&W [...]

  Lees verder
 • Belanghebbende, concurrentiebelang?

  Mr. J.S. Haakmeester

  [...] 12 juni 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1899, gaat over een omgevingsvergunning die aan Boaty B.V. is verleend voor bouwen van diverse voorzieningen voor het afmeren van elektrisch aangedreven boten in [...]

  Lees verder
 • Concurrentiebelang en belanghebbende

  [...] gemeente Amsterdam verleent aan de verhuurder van elektrische boten een omgevingsvergunning voor een drijvend aanmeerplatform. Een rederij met rondvaartboten gaat hiertegen in bezwaar, maar wordt [...]

  Lees verder
 • ECLI:NL:RVS:2019:1899

  Bij besluit van 26 augustus 2016 heeft het college aan Boaty B.V. omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een drijvend platform met één laadpaal, het realiseren van zes meerpalen en het plaatsen van een stroomkast op de wal ten behoeve van zes elektrische vaartuigen ter hoogte van het adres Haarlemmerweg 215 te Amsterdam.

  Lees verder

Geen regelgeving beschikbaar.

Geen naslag beschikbaar.

ECLI ECLI:NL:RVS:2019:1899
Datum publicatie 18-10-2019