← Terug naar vorige pagina

Persoonsgebonden overgangsrecht of uitsterfregeling


De raad van de gemeente Bergen stelt in 2018 een (reparatie)bestemmingsplan vast dat voorziet in persoonsgebonden overgangsrecht voor de gebruikers van twee recreatiewoningen die in het verleden zonder bouwvergunning zijn opgericht. Hiertegen wordt beroep ingesteld bij de ABRS. De ABRS oordeelt dat vanwege het ontbreken de benodigde bouwvergunningen de raad terecht de recreatiewoningen niet als zodanig heeft bestemd. De ABRS buigt zicht vervolgens over de vraag of de raad in redelijkheid heeft mogen kiezen voor het toekennen van persoonsgebonden overgangsrecht of dat hij voor een uitsterfregeling had moeten kiezen. De ABRS wijst er daarbij op dat persoonsgebonden overgangsrecht, vanwege haar ingrijpende aard in de eigendomspositie van een burger, slechts in uiterste gevallen voor opnemen in het plan in aanmerking komt. De ABRS oordeelt dat de raad zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat in dit geval het niet aannemelijk is dat het recreatief gebruik binnen afzienbare tijd zal eindigen. Omdat het gebruik van de recreatiewoningen bij het opnemen van een uitsterfregeling nog lange tijd kan voortbestaan en een uitsterfregeling in dit geval dus geen uitkomst biedt, heeft de raad in dit geval in redelijkheid een persoonsgebonden overgangsrecht voor de woningen kunnen opnemen.

Door Guido Duijvestijn

Ruimtemeesters

Geen samenvattingen beschikbaar.

  • ECLI:NL:RVS:2019:3271

    Bij besluit van 31 mei 2018 heeft de raad van de gemeente Bergen het bestemmingsplan "Reparatie Duingebied" vastgesteld. Het plan voorziet in persoonsgebonden overgangsrecht voor de gebruikers van twee recreatiewoningen op de percelen [locatie 1] en [locatie 2], te Schoorl. [appellant sub 2] is eigenaar van de recreatiewoning [locatie 1]. [appellanten sub 1] zijn eigenaar van de recreatiewoning [locatie 2]. [appellanten sub 3] zijn eigenaar van een woning op het perceel [locatie 3].

    Lees verder

Geen regelgeving beschikbaar.

Geen naslag beschikbaar.

ECLI ECLI:NL:RVS:2019:3271
Datum publicatie 09-10-2019
Niet beschikbaar