← Terug naar vorige pagina

Beroep op gelijkheidsbeginsel slaagt


Een beroep op het gelijkheidsbeginsel slaagt maar heel zelden. Daarom is de uitspraak van de Afdeling van 25 september 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3256 het vermelden waard.

De zaak betreft een handhavingskwestie met betrekking tot een zonder vergunning aangebrachte zonwering aan een voorgevel van een monument. De overtreder voert tegen het handhavingsbesluit aan dat er meer monumenten in de omgeving zijn waaraan een zonwering is bevestigd. Dat gold onder andere voor het naburige pand. Over dat pand gaf het college in eerste instantie aan dat ook daartegen handhavend zal worden opgetreden. Later geeft het college aan dat het op grond van het beleid integrale buurt- of straatcontroles houdt. Pas naar aanleiding van een dergelijke controle zal eventueel worden opgetreden. Dat in het in deze zaak aan de orde zijn geval wel wordt opgetreden, hangt samen met een aanvraag voor een vergunning die voor dat pand is ingediend; dat verklaart volgens het college het verschil in wel of niet optreden.

De Afdeling overweegt eerst in algemene zin dat het gelijkheidsbeginsel een consistent en doordacht bestuursbeleid over handhaving vergt. Het veronderstelt dat het bestuur welbewust richting geeft en dus een algemene gedragslijn volgt ten aanzien van zijn optreden in rechtens vergelijkbare gevallen.

De onderbouwing voor het niet op dezelfde wijze optreden in de hier aan de orde zijnde gelijke gevallen volgt de Afdeling niet. Het college heeft niet gemotiveerd waarom de mogelijkheid om handhavend op te treden tegen een zonwering afhankelijk zou zijn van een controle naar aanleiding van een aanvraag om een vergunning voor een volstrekt andere activiteit. Het besluit is dan ook niet deugdelijk onderbouwd.

  • Gelijke monniken, gelijke kappen. Beroep op gelijkheidsbeginsel slaagt

    [...] Nederland mag je vaak niet zomaar verbouwen, zeker niet aan een rijksmonument. Op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is het namelijk [...]

    Lees verder
  • ECLI:NL:RVS:2019:3256

    Bij besluit van 18 augustus 2016 heeft het stadsdeel Centrum van de gemeente Amsterdam Little World Souvenirs onder dwangsom gelast om de rode buitenzonwering aan het pand aan de Prins Hendrikkade 90 te Amsterdam te verwijderen en verwijderd te houden. Little World Souvenirs exploiteert in het pand aan de Prins Hendrikkade 90 te Amsterdam een tabaks- en souvenirwinkel. Het pand is een rijksmonument. Aan de voorgevel is een rode zonwering aangebracht. Op 19 april 2016 heeft een toezichthouder geconstateerd dat de zonwering zonder de daarvoor vereiste omgevingsvergunning is aangebracht en in strijd is met het Programma van Eisen Kwaliteit Monumenten 2009. In geding is of het college had moeten afzien van handhavend optreden omdat het beweerdelijk niet op dezelfde wijze handhaaft bij andere vergelijkbare overtredingen in de omgeving van het pand van Little World Souvenirs.

    Lees verder

Geen regelgeving beschikbaar.

Geen naslag beschikbaar.

ECLI ECLI:NL:RVS:2019:3256
Datum publicatie 27-09-2019