← Terug naar vorige pagina

Rechter: stichting mag voorlopig onderdak bieden aan zijn cliënten


De voorzieningenrechter schorst het besluit van de gemeente Arnhem om de bewoning van de rechtervleugel van het oude woonzorgcentrum De Paasberg te beëindigen. Door deze beslissing mag Stichting Onderdak Woon- en Zorgvoorzieningen voor 5 cliënten deze rechtervleugel blijven gebruiken voor het verschaffen van huisvesting. De voorzieningenrechter is er niet van overtuigd dat de huisvesting in strijd is met het bestemmingsplan.

De stichting heeft een deel van een gebouw in gebruik. In deze rechtervleugel geeft zij cliënten onderdak en begeleiding om hen te helpen terug te keren in de samenleving. Het gaat om, zoals het nu is, 5 cliënten die met justitie in aanraking zijn geweest en die sociaal-maatschappelijk in de knel zitten. Zij hebben gedragsproblemen. In het gebouw is 24-uurs toezicht aanwezig. De gemeente is van mening dat het gebruik in strijd is met het bestemmingsplan. Volgens de gemeente is er sprake van wonen en dat laat het bestemmingsplan niet toe. Daarom heeft zij besluit van 4 juni gelast om de bewoning binnen 4 weken te beëindigen en beëindigd te houden. De stichting is het hier niet mee eens en stapte daarom naar de voorzieningenrechter.

Verder onderzoek

De rechter schorst het besluit van de gemeente, omdat hij er niet van overtuigd is dat huisvesting in strijd is met het bestemmingsplan. De gemeente zal verder onderzoek moeten doen naar de feiten. Daarin moet onder andere een antwoord komen op de volgende vragen. Wat houdt huisvesting in? Wat houden begeleiding en behandeling precies in? Wat staat voorop: huisvesting of behandeling?

Geen samenvattingen beschikbaar.

  • ECLI:NL:RBGEL:2019:3081

    Verweerder heeft verzoekster gelast de bewoning van de rechtervleugel te beëindigen. De voorzieningenrechter heeft dat besluit geschorst. Daardoor mag verzoekster voorlopig deze rechtervleugel voor de vijf aanwezige cliënten blijven gebruiken voor het verschaffen van huisvesting. De rechter is tot dat oordeel gekomen omdat hij er niet van overtuigd is dat huisvesting in strijd is met het bestemmingsplan. Verweerder zal nader de feiten moeten onderzoeken. Wat houdt huisvesting in? Wat houden begeleiding en behandeling precies in? Wat staat voorop: huisvesting of behandeling?

    Lees verder

Geen regelgeving beschikbaar.

Geen naslag beschikbaar.

ECLI ECLI:NL:RBGEL:2019:3081
Datum publicatie 11-07-2019