← Terug naar vorige pagina

Meerwaardeclausule, anderszins verzekerd en actieve risicoaanvaarding


Voor een goed begrip van de uitspraak van 9 januari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:46, is een korte beschrijving van de casus vereist. Appellant 2 en appellant 3 zijn buren. Appellant 3 verkoopt een strook tuin van circa 160 m² aan appellant 2. In de koopovereenkomst is een koopprijs overeengekomen van € 1.500. Daarnaast is overeengekomen dat appellant 2 een bedrag van € 22.500 aan appellant 3 betaalt als er een omgevingsvergunning wordt verleend voor de bouw van twee woningen op de achterliggende percelen.
Het bestemmingsplan wordt gewijzigd en er wordt een omgevingsvergunning verleend. Appellant 3 dient een verzoek in om een tegemoetkoming in de planschade. Het college van B&W van de gemeente Haaren concludeert dat sprake is van planologisch nadeel en verstrekt een tegemoetkoming in de planschade aan appellant 3. In beroep en hoger beroep stelt appellant 2 zich op het standpunt dat de schade anderszins verzekerd is en dat sprake is van actieve risicoaanvaarding. Met beide stellingen gaan zowel de rechtbank als de Afdeling niet mee.
Ten aanzien van de stelling dat de schade anderszins verzekerd zou zijn oordeelt de Afdeling dat het bedrag van € 22.500 afhankelijk is gesteld van de verlening van een omgevingsvergunning en niet van het eventueel toekennen van planschade. Daarnaast is ook overigens niet gebleken dat het bedrag is bedoeld als tegemoetkoming in de planschade. De schade was dus niet anderszins verzekerd.
Van actieve risicoaanvaarding is ook geen sprake. Weliswaar heeft appellant 3 meegewerkt aan een grondtransactie en had hij wetenschap van de toekomstige ontwikkeling, maar deze ontwikkeling was niet afhankelijk van de grondtransactie. Appellant 3 heeft volgens de Afdeling dus niet meegewerkt aan de ontwikkeling, waarvan hij nu om planschade verzoekt. 

Geen samenvattingen beschikbaar.

  • ECLI:NL:RVS:2019:46

    Bij besluit van 14 juni 2016 heeft het college aan [appellant sub 3] een tegemoetkoming in planschade toegekend voor een bedrag van € 3.650,00 te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 31 juli 2015 en deskundigenkosten.

    Lees verder

Geen regelgeving beschikbaar.

Geen naslag beschikbaar.

ECLI ECLI:NL:RVS:2019:46
Datum publicatie 11-01-2019