← Terug naar vorige pagina

Huisvesting arbeidsmigranten in mobilehomes kan voorlopig doorgaan


Vandaag heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg bepaald dat de huisvesting van 240 arbeidsmigranten in mobilehomes in de gemeente Venray voorlopig kan doorgaan.

Concurrent

Een concurrent die zelf plannen heeft om arbeidsmigranten elders in de gemeente te willen huisvesten heeft verzocht om een voorlopige voorziening. Volgens de concurrent is nieuwbouw ten behoeve van de huisvesting van arbeidsmigranten in strijd met regionaal beleid waarin staat dat huisvesting in bestaande bebouwing de voorkeur heeft boven nieuwbouw. Het plan van de concurrent betreft huisvesting van arbeidsmigranten in een voormalige school. Na een eerder principe akkoord staat de gemeente nu niet meer achter dit plan.

Ondeugdelijk gemotiveerd

De voorzieningenrechter stelt vast dat het regionale beleid erop gericht is dat huisvesting in bestaande bebouwing de voorkeur heeft boven nieuwbouw. Een initiatiefnemer, in dit geval dus vergunninghouder, dient aannemelijk te maken dat er geen geschikte bestaande bebouwing is voor de huisvesting van arbeidsmigranten voordat nieuwbouw aan de orde kan zijn. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de gemeente beter had moeten motiveren waarom, gelet op het plan van de concurrent en het daarvoor gegeven principe akkoord, de vergunninghouder aannemelijk heeft gemaakt dat dit het geval is.

Belangen

De voorzieningenrechter is van oordeel dat dus sprake is van een gebrek in de besluitvorming. De gemeente zal dit gebrek moeten herstellen in bezwaar. De voorzieningenrechter zal echter niet tot schorsing van het besluit overgaan aangezien niet op voorhand duidelijk is dat het besluit uiteindelijk geen stand zal kunnen houden. Daarbij speelt ook een rol dat de gemeente op dit moment het belang van vergunninghouder bij realisering van het bouwplan zwaarder mag laten wegen dan de belangen van de concurrent.

Geen samenvattingen beschikbaar.

  • ECLI:NL:RBLIM:2018:11261

    Omgevingsvergunning voor afwijken van bestemmingsplan met toepassing van artikel 4, onderdeel 11, van Bijlage II van het Bor ten behoeve van het huisvesten van 240 arbeidsmigranten in mobilehomes voor een periode van vijf jaar. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is onvoldoende gemotiveerd dat vergunninghouder aannemelijk heeft gemaakt dat er geen mogelijkheden in bestaande bebouwing zijn voor het realiseren van huisvesting van buitenlandse werknemers. Afwijzing voorlopige voorziening ondanks gebreken in motivering van het besluit; reparabel in bezwaar.

    Lees verder

Geen regelgeving beschikbaar.

Geen naslag beschikbaar.

ECLI ECLI:NL:RBLIM:2018:11261
Datum publicatie 30-11-2018