← Terug naar vorige pagina

Bouw woncomplex IJburg gaat door


Woningbouwvereniging De Alliantie mag vooralsnog doorgaan met het bouwen van een woningencomplex op IJburg dat plaats moet bieden aan statushouders en studenten. Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald. Verschillende omwonenden hadden de voorzieningenrechter gevraagd om een bouwstop op te leggen. Zij stelden dat er aan verschillende formele vereisten voor het verlenen van een omgevingsvergunning niet was voldaan. Daarnaast waren zij bang dat hun toch al gevoelige wijk, waarin veel zwakkere groepen wonen, nog verder onder druk zou worden gezet met de komst van statushouders. De gemeente heeft echter de goede voorbereidingsprocedure gevolgd, zo oordeelde de voorzieningenrechter. Daarnaast heeft de gemeente de belangen van de omwonenden goed meegewogen in haar besluit en heeft zij verschillende maatregelen genomen om overlast te voorkomen, zoals het aanstellen van een permanente beheerder in het complex waarbij klachten kunnen worden ingediend.

Geen samenvattingen beschikbaar.

  • ECLI:NL:RBAMS:2018:648

    Woningbouwvereniging De Alliantie mag vooralsnog doorgaan met het bouwen van een woningencomplex op IJburg dat plaats moet bieden aan statushouders en studenten.

    Lees verder

Geen regelgeving beschikbaar.

Geen naslag beschikbaar.

ECLI ECLI:NL:RBAMS:2018:648
Datum publicatie 12-02-2018