Eindredactie

 • Kort, Elise

  Elise Kort verzorgt de dagelijkse nieuwsvoorziening van Omgevingsweb. Bij de invoering van de Wabo is zij verkozen tot Wabo'er van het jaar. Voor vragen aan de redactie kunt u contact opnemen met redactie@omgevingsweb.nl.

 • Sjoer, Hester

  hester@berghauserpont.nl

  Hester Sjoer is assistent-uitgever van Omgevingsweb. Ze stelt de dagelijkse nieuwsbrief samen en verzorgt de eindredactie. Voor vragen aan de redactie kunt u contact opnemen met redactie@omgevingsweb.nl

Redactie

 • Brans, Edward

  edward.brans@pelsrijcken.nl

  Edward Brans is advocaat bij Pels Rijcken. Hij houdt zich bezig met het privaatrechtelijk en bestuursrechtelijk milieuaansprakelijkheidsrecht, waaronder handhaving bij milieu-incidenten en aansprakelijkheid vanwege onvoldoende toezicht en gebrekkige handhaving. Daarnaast verleent hij ondersteuning aan bedrijven en overheden bij klimaat- en energiet ...

 • Broek, Jan van den

  Mr. dr. J.H.G. van den Broek is senior legal counsel bij VNO-NCW en MKB-Nederland te Den Haag, rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Oost-Brabant en voorzitter van de redactie van het wetenschappelijk Tijdschrift voor Milieu en Recht. Hij publiceert regelmatig over omgevingsrecht en promoveerde eind 2012 in Maastricht op het onderzoek Bundeling v ...

 • Feltz, Godert van der

  Godert van der Feltz was advocaat/partner bij Van der Feltz Advocaten. Zijn expertisegebieden zijn milieurecht, ruimtelijke ordeningsrecht, natuurbeschermingsrecht, algemeen bestuursrecht, onteigening en overheidsaansprakelijkheid.

 • Meijden, Dick van der

  mr. drs. Dick van der Meijden is opgeleid als chemicus en als jurist. Hij werkt als juridisch adviseur te Sauwerd en als docent aan de Hanzehogeschool te Groningen. Hij is auteur van meer dan 125 milieujuridische boeken en heeft honderden artikelen over milieurecht geschreven. Hij is redacteur van vele losbladigen en levert jurisprudentie aan journ ...

 • Meulen, Tjeerd van der

  tjeerdvandermeulen@concepts.nl

  Tjeerd van der Meulen is werkzaam als senior adviseur bij de StAB waar hij onder andere adviseert inzake geschillen op het gebied van bodembeschermingsrecht. Hij is specialist op het gebied van het afvalstoffenrecht en bodembeschermingsrecht. Verder doceert hij omgevingsrecht. Hij schrijft bijdragen op persoonlijke titel.

 • Rijswick, Marleen van

  Marleen van Rijswick is hoogleraar Europees- en nationaal waterrecht aan de Universiteit Utrecht. Zij leidt het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law.

 • Schuwer, Olaf

  info@schuweradvies.nl

  Olaf Schuwer is een specialist in gemeentelijk bestuurs- en omgevingsrecht. Hij is een kleine 30 jaar onafgebroken werkzaam geweest in de gemeentelijke wereld, in een veelheid aan adviserende en leidinggevende functies, waaronder die van gemeentesecretaris en raadsgriffier. Sinds 2009 is hij zelfstandig gevestigd opleider/adviseur.

 • Tonnaer, Frans

  frans.tonnaer@tonnaer.nl

  Frans Tonnaer is algemeen directeur van Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht te Maastricht en Eindhoven en deeltijdhoogleraar Omgevingsrecht bij de Open Universiteit.