Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Nieuw: Handreiking Havenbeheersverordening en omgevingsplan

De VNG heeft een ‘Handreiking Havenbeheersverordening en omgevingsplan’ opgesteld. Gemeenten kunnen de handreiking gebruiken voor aanpassing van de havenbeheersverordening in verband met de Omgevingswet.

VNG 19 september 2023

Handreikingen

Handreikingen

De Handreiking Havenbeheersverordening en omgevingsplan bevat een toetsing van de havenbeheersverordening aan het juridisch kader van de Omgevingswet. Hieruit blijkt dat de havenbeheersverordening een aantal bepalingen bevat die betrekking hebben op (wijziging van) de fysieke leefomgeving. De conclusie luidt voor één bepaling dat deze moet worden overgeheveld van de verordening naar het omgevingsplan. Voor enkele andere bepalingen is het advies om ze over te hevelen, maar is dit niet verplicht. De handreiking kan dienen als inspiratiebron voor gemeenten bij het aanpassen van de havenbeheersverordening.

Opbouwen integraal omgevingsplan

De inhoudelijke wijziging van de havenbeheersverordening zal hand in hand moeten gaan met het opbouwen van een integraal omgevingsplan in een gemeente. Bij het opstellen van de regels voor het omgevingsplan kunnen gemeenten zich laten inspireren door de voorbeeldregels die de VNG voor tal van onderwerpen over de fysieke leefomgeving heeft opgesteld. Zie hiervoor de webpagina’s Verordeningen en omgevingsplan. De VNG stelt geen voorbeeldregels op specifiek voor havenbeheer.

Transitieperiode tot 2032

Gemeenten kunnen tot 2032 zelf beslissen wanneer zij de regels uit de verordening overhevelt naar het omgevingsplan. Na einde overgangsfase vervallen de regels in de verordening die naar het omgevingsplan moeten van rechtswege uit de verordening.

Actualisatie modelverordening

De Model Havenbeheersverordening is in 2013 opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) en sindsdien beschikbaar gesteld door de VNG. De modelverordening is volgens de NVB aan een actualisatie toe. De NVB gaat hiermee aan de slag, mede aan de hand van de handreiking.

Inspiratie voor gemeentelijk gesprek over havenbeheer en omgevingsplan

De Handreiking Havenbeheersverordening en omgevingsplan brengt de samenhang tussen havenbeheer en omgevingsplan en de samenwerking tussen beleidsterreinen in beeld. Aan de implementatie van een aangepaste havenbeheersverordening moet een gesprek over lokale keuzes voorafgaan. Met de Handreiking biedt de VNG inspiratie voor dit gemeentelijk gesprek.

Overige verordeningen

Voor andere verordeningen die over de fysieke leefomgeving gaan, stelt de VNG dit najaar ook een handreiking ter beschikking. Dit gaat bijvoorbeeld om verordeningen over kabels en leidingen, erfgoed, beheer begraafplaatsen en markt. Handreikingen over de APV en hemel- en grondwater zijn inmiddels verschenen.

Bijlage

Handreiking

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.