publicaties

Informatiebladen windturbines

15-11-2016

In het informatieblad ‘Aanduiding van windturbines en windparken op het Nederlandse vasteland’ is beschreven hoe windturbines op het vasteland worden voorzien van markering en obstakellichten in verband met luchtvaartveiligheid.

In het informatieblad ‘Aanduiding offshore windturbines en offshore windparken’ is dit beschreven voor offshore windturbines in Nederland. Deze informatiebladen zijn gebaseerd op internationale voorschriften voor het aanduiden van obstakels voor de luchtvaart.

Daarnaast bevatten deze informatiebladen ook maatregelen om mogelijke hinderbeleving van obstakellichten te reduceren. Dit naar aanleiding van klachten over lichthinder van een windpark. Overheden (de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken en Defensie, Provincie Groningen en Zeeland) en de windenergiesector (windenergiebedrijven en de branchevereniging NWEA) hebben daarom afspraken gemaakt om de hinderbeleving van obstakellichten te reduceren. In de informatiebladen worden deze methoden beschreven (zoals reductie van lichtintensiteit en het ’s nachts toestaan van vastbrandende lichten i.p.v. flitsend). Tegelijk wordt in de informatiebladen tegemoet gekomen aan voorwaarden welke onder andere worden gesteld door de Luchtmacht met betrekking tot het gebruik van nachtzichtapparatuur.

Het streven is om de voorschriften in de informatiebladen op termijn juridisch te verankeren in de Omgevingswet.

Bijlagen
- Aanduiding van windturbines en windparken op het Nederlandse vasteland
- Aanduiding offshore windturbines en offshore windparken