Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

De kennisportals van Berghauser Pont Mediagroep

Berghauser Pont is een onafhankelijk platform dat hoogwaardige kennis bij elkaar brengt en toegankelijk maakt voor de professional met hart voor de publieke zaak. Of het nu cursussen, boeken, blogs of podcasts zijn, samen met een groot netwerk van experts zorgen wij ervoor dat u kennis kunt nemen van relevante maatschappelijke ontwikkelingen. Wij zorgen ervoor dat de beste experts uit het veld hun kennis overdragen.

De kennisportals vormen de spil van de Berghauser Pont Mediagroep. Dit is de centrale plek waar professionals kennis opdoen, vragen stellen en met elkaar in discussie treden. Iedere maand zijn ruim 100.000 professionals hier op zoek naar informatie, inspiratie en overzicht. Daarmee vormen we een belangrijke brug tussen kennis en praktijk.

Via deze kennisportals wil Berghauser Pont een bijdrage leveren aan de uitwisseling van kennis en ideeën over een duurzame, inclusieve en leefbare samenleving, gebruik makend van inzet van nieuwe technologieën. De onafhankelijke platforms zijn de plek waar professionals hun kennis en ervaringen met elkaar kunnen delen.

Omgevingsweb

Omgevingsweb is het grootste onafhankelijk platform waar professionals kennis en ervaringen uitwisselen over de fysieke leefomgeving en duurzaamheid. Steden raken steeds voller: meer bewoners, meer verkeer en meer toerisme. Dit terwijl buiten de randstad veel regio’s krimpen en kampen met leegstand. Onze leefomgeving zal de komende jaren verder transformeren als gevolg van het klimaatakkoord van Parijs, de verdere uitrol van de energietransitie, het hergebruik van afval en andere materialen in een circulaire economie, en door het gebruikmaken van technologische ontwikkelingen, wat zal leiden tot smart cities. Uiteindelijk is het doel een leefbare omgeving te creëren, zowel in de stad als daarbuiten, die rekening houdt met al haar inwoners.

Sociaalweb

Sociaalweb wil een bijdrage leveren aan de discussie rondom positieve gezondheidszorg en een inclusieve samenleving. Uitgangspunten daarbij zijn een eerlijke verdeling van lasten, deelname van zo veel mogelijk mensen aan de arbeidsmarkt, ook die met een beperking, en effectieve hulp aan kwetsbare groepen, zoals jongeren. In combinatie met een steeds ouder wordende bevolking vraagt dit om een ingrijpende aanpassing van de manier waarop we leven en wonen. Almaar groeiende zorgkosten vragen bovendien om een aanpassing van ons zorgstelsel waarbij kwalen worden voorkomen, of in een eerder stadium worden geconstateerd en verholpen. Nieuwe technologieën als blockchain, robotisering en machine learning kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.

Privacyweb

Privacyweb is de kennisportal over privacy en gegevensbeveiliging. Technologie
heeft grote invloed op de manier waarop we leven en op onze leefomgeving. De digitalisering brengt allerlei mogelijkheden om dit efficiënter te organiseren, denk bijvoorbeeld aan de gezondheidszorg. Maar hoe wordt in een data gedreven wereld omgegaan met onze persoonlijke en vertrouwelijke gegevens? Deze enorme hoeveelheden data vragen om nieuw beleid. Met wie worden deze gedeeld, en wat wordt hier vervolgens mee gedaan? Met de GDPR (general data protection regulation) is de eerste belangrijke stap gezet die de Europese burger het recht geeft dit inzichtelijk te krijgen, en controle uit te oefenen over zijn eigen data.