't Regthuys

Artikelen

 • 23-08-2018

  Beroep inzake schadevergoeding op grond van Tracéwet niet (meer) bij rechtbank!

  [...] een uitspraak van 8 augustus 2018 (2018: 2621) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ‘opeens’ ambtshalve overwogen dat rechtbanken niet bevoegd zijn om te oordelen over een [...]

  → lees meer
 • 18-08-2017

  Planologische vergelijking en feitelijke situatie

  [...] Bij de beoordeling van een verzoek om vergoeding van planschade moet worden onderzocht of er voor de verzoeker sprake is geweest van een nadelige wijziging van het planologische regime. [...]

  → lees meer
 • 24-02-2017

  Planschade en nog uit te werken bestemmingen: voer voor puzzelaars!

  Bij de beoordeling van planschade moeten de (maximale)bouw- en gebruiksmogelijkheden in het nieuwe bestemmingsplan vergeleken worden met de (maximale)bouw- en gebruiksmogelijkheden in het oude bestemmingsplan. Als op basis van deze vergelijking in het nieuwe bestemmingsplan sprake is van minder bouw- en gebruiksmogelijkheden dan voorheen en de waarde van een onroerende zaak daardoor is aangetast, komt deze waardevermindering als planschade voor vergoeding in aanmerking.

  → lees meer
Auteurs
't Regthuys kent een sterk gespecialiseerde praktijk op het gebied van overheidsaansprakelijkheid (onteigeningen, planschade en nadeelcompensatie) en landelijk vastgoed (water, monumenten, landgoederen). Tot de brede kring van opdrachtgevers behoren overheden, particuliere eigenaren van landgoederen en monumenten, agrariërs en natuurorganisaties uit het hele land. Wij kunnen u op deze gebieden op verschillende manieren van dienst zijn: als advocaat, als arbiter of bindend adviseur, of als onafhankelijk voorzitter/-jurist van een adviescommissie.

Neem contact op