Kennedy van der Laan

Artikelen

 • 01-10-2019

  Spoedwet KEI per 1 oktober: geen digitalisering maar wel belangrijke vernieuwing procesrecht

  Vandaag is de Spoedwet Kwaliteit en Innovatie rechterlijke macht, KEI, in werking getreden. De (digitale) procesinleiding bij de pilot rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland wordt onmiddellijk vervangen door de “ouderwetse” dagvaardingsprocedure. Hiermee is de digitaliseringsoperatie voorlopig uitgesteld. Wel leidt de Spoedwet direct tot belangrijke vernieuwingen voor de Nederlandse procespraktijk;

  → lees meer
 • 22-07-2019

  De eikenprocessierups in het bouwrecht: wie is aansprakelijk?

  De eikenprocessierups: we kunnen deze zomer niet om dit beestje heen, ook niet op de bouwplaats. De rups zorgt inmiddels op verschillende projecten voor hinder. Tijd om de vraag te stellen wie er nu eigenlijk aansprakelijk is als deze stekelige lastpak zich op de bouwplaats meldt. Ik beantwoord deze vraag hieronder aan de hand van de wet en aan de hand van de in de bouw vaak gebruikte UAV 2012 en UAV GC 2005 voorwaarden.

  → lees meer
 • 04-06-2019

  Hoe beoordeelt de bestuursrechter een beroep op het vertrouwensbeginsel in het omgevingsrecht?

  [...] 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) een belangrijke uitspraak gedaan over het vertrouwensbeginsel in het omgevingsrecht. Het vertrouwensbeginsel [...]

  → lees meer
 • 29-04-2019

  De Afdeling over Decathlonwinkels in Schiedam en Den Haag: belanghebbendheid toekomstige grondeigenaren en de Dienstenrichtlijn

  [...] casus De zaken waarop deze uitspraak betrekking heeft, spelen zich af in de gemeenten Schiedam en Den Haag. Zij draaien om het mogelijk maken van twee winkels voor grootschalige sportdetailhandel [...]

  → lees meer
 • 19-04-2019

  Sluiting woning vanwege hennepkwekerij

  [...] een last onder bestuursdwang op grond van de Opiumwet en een boete op grond van de Huisvestingswet 2014 nagenoeg gelijktijdig worden opgelegd naar aanleiding van een aangetroffen [...]

  → lees meer
 • 03-04-2019

  Burgemeester Helmond mocht niet overgaan tot sluiting van drugspand

  [...] burgemeester van Helmond mocht een drugspand in zijn gemeente niet sluiten op grond van artikel 13b Opiumwet. Dit oordeelde Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ‘Afdeling’) [...]

  → lees meer
 • 31-08-2018

  Causaal verband bij asbestblootstelling op de werkvloer

  [...] van Dijk en Henriëtte Verdam bespreken in de Bedrijfsjuridische berichten van juli het nieuwste Hoge Raad-arrest op het gebied van asbestblootstelling op de werkvloer. Uit dit Hoge Raad arrest [...]

  → lees meer
 • 21-06-2018

  Uitspraak ABRvS over de toepassing van de Dienstenrichtlijn op brancheringsregels voor detailhandel in bestemmingsplannen

  [...] 20 juni 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) een belangrijke uitspraak (ECLI:NL:RVS:2018:2062) gedaan over de toepassing van de Dienstenrichtlijn [...]

  → lees meer
 • 20-06-2018

  De positie van de verkoopmakelaar naar de koper; gedachten over aansprakelijkheid en schade

  Kopers van onroerend goed spreken regelmatig de verkoopmakelaar aan tot schadevergoeding. Een dergelijke vordering kent echter de nodige hobbels.

  → lees meer
 • 06-06-2018

  Digitaal procederen met KeI. Een overzicht van de veranderingen, status en eerste stappen in de civiele praktijk

  De digitalisering van onze maatschappij is een feit en doordringt bijna alle domeinen van het zakelijke verkeer. Ook de rechtspraak vormt daarop binnenkort geen uitzondering meer. Enkele jaren geleden is men begonnen met een ambitieus project met de veelbelovende titel ‘Kwaliteit en Innovatie’ (KeI), om het digitaal procederen in plaats van schuiven van bergen met papier mogelijk te maken. Met als einddoel, in onze eigen termen, de ‘paperless court’.

  → lees meer
 • 01-05-2018

  Aanmaning en stuiting volgens de Awb

  [...] is sprake van een rechtsgeldige aanmaning die de verjaringstermijn voor invordering van dwangsommen stuit? Die vraag kwam onlangs weer aan de orde bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de [...]

  → lees meer
 • 11-04-2018

  Gronden van bezwaar: hoe summier mag het zijn?

  [...] indienen van gronden van bezwaar en beroep Artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (‘Awb’) schrijft voor aan welke eisen een bezwaar- of beroepschrift moet voldoen. Zo moet [...]

  → lees meer
 • 10-04-2018

  Toetsing van tijdelijkheid bij een kruimel-omgevingsvergunning: een kwestie van kunnen of zullen beëindigen?

  [...] toepassing van artikel 4, onderdeel 11, van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (‘Bor’) met het oog op het tijdelijk vergunnen van strijdig gebruik komt in de praktijk veelvuldig voor. In [...]

  → lees meer
 • 10-04-2018

  Proceskosten ex artikel 8:75 Awb: de Afdeling bestuursrechtspraak sluit aan bij de andere hoogste bestuursrechters

  [...] een uitspraak van 4 april jl. (ECLI:NL:RVS:2018:1106) sluit de Afdeling bestuursrechtspraak zich voor de toepassing van artikel 8:75 Algemene wet bestuursrecht (‘Awb’) expliciet aan bij de [...]

  → lees meer
 • 10-04-2018

  Intrekking van een ongebruikte omgevingsvergunning: beleidsvrijheid bevestigd

  [...] een uitspraak van 4 april jl. (ECLI:NL:RVS:2018:1106) oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over de vraag of het college van burgemeester en wethouders kon besluiten om [...]

  → lees meer
 • 23-03-2018

  Raadsleden moeten wonen in de gemeente waar ze raadslid zijn

  [...] raadslid moet ingezetene zijn van de gemeente waarin hij raadslid is. Een gemeenteraad mag niet lichtvoetig aannemen dat een raadslid niet woonachtig is in zijn gemeente. Als een raadslid is [...]

  → lees meer
 • 06-03-2018

  Wanneer is een aanvrager van een omgevingsvergunning geen belanghebbende bij een besluit op die aanvraag?

  [...] onlangs gepubliceerde uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam van 1 november 2017 (ECLI:NL:RBAMS:2017:7956) biedt een mooie illustratie van vaste jurisprudentie over een [...]

  → lees meer
 • 19-02-2018

  Bewijskracht proces-verbaal toezichthouder

  [...] de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ‘Afdeling’) van 7 februari 2018 is de Afdeling ingegaan op de bewijskracht van een proces-verbaal van een [...]

  → lees meer
 • 12-02-2018

  Arbitrage of toch de (overheids)rechter: praktische tips bij het maken van een keuze

  Een geschil met een contractspartner, het is een scenario dat niemand voor ogen heeft bij het sluiten van een overeenkomst. Toch is dit niet altijd te voorkomen. Maar wat is de beste manier om geschillen snel en efficiënt te beslechten?

  → lees meer
 • 17-01-2018

  Misbruik van recht in Wob-zaken

  [...] 27 december 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zich opnieuw uitgelaten over de omstandigheden die misbruik van recht door een Wob-verzoek opleveren [...]

  → lees meer
 • 03-01-2018

  E-mailservice voor bekendmakingen van besluiten

  [...] lijkt heel handig: aanmelden voor de e-mailservice van de landelijke website www.overheid.nl om zo op de hoogte te blijven van bekendmakingen van besluiten in bijvoorbeeld een bepaald gebied. [...]

  → lees meer
 • 03-01-2018

  Kroniek openbare-orderecht 2017

  Met deze kroniek praten Jan van der Grinten en Anita van den Berg de lezer bij over de ontwikkelingen op het gebied van de openbare orde tussen oktober 2016 (toen hun vorige kroniek verscheen, Gst. 2016/152) en oktober 2017. Aan de orde komen voorgenomen en reeds gerealiseerde wijzigingen in de wetgeving, belangrijke ontwikkelingen en incidenten op het gebied van de openbare orde, actuele jurisprudentie en literatuur.

  → lees meer
 • 12-12-2017

  Uitspraak Afdeling over artikel 4 Wet bibob en de ‘a-grond’

  [...] 20 september 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) een interessante uitspraak gedaan over de toepassing van de Wet bibob. De procedure ging over een [...]

  → lees meer
 • 20-10-2017

  Wijzigen van bestaande aanvraag omgevingsvergunning

  [...] een recente uitspraak heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) bepaald dat het onder voorwaarden is toegestaan om de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een [...]

  → lees meer
 • 29-08-2017

  Verbeurde dwangsommen en de faillissementsaanvraag

  [...] faillissement kan slechts worden uitgesproken indien summierlijk is gebleken van een ten tijde van de aanvraag bestaand vorderingsrecht van de aanvragende schuldeiser alsmede van het bestaan van [...]

  → lees meer
 • 29-05-2017

  Causaliteit in het overheidsaansprakelijkheidsrecht: de nieuwe lijn van de Afdeling bestuursrechtspraak

  [...] van der Grinten schreef met mr. Laura di Bella een annotatie in Overheid & Aansprakelijkheid over de nieuwe koers van de Afdeling bestuursrechtspraak voor de beoordeling van causaliteit bij [...]

  → lees meer
 • 02-01-2017

  Voor de eerste keer een correctie Widdershoven op het bestuursrechtelijke relativiteitsvereiste

  [...] een drietal uitspraken van 28 december 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:3451, ECLI:NL:RVS:2016:3453 en ECLI:NL:RVS:2016:3454) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor het eerst de [...]

  → lees meer
 • 22-11-2016

  Kroniek openbare-orderecht 2016

  Jan van der Grinten en Anita van den Berg bespreken in de Gemeentestem de ontwikkelingen op het gebied van het openbare-orderecht van het afgelopen jaar. Aan de orde komen de belangrijkste gebeurtenissen, wetgeving, literatuur en jurisprudentie.

  → lees meer
 • 09-04-2015

  Mogelijke andere oorzaak voor mesothelioom?

  Uit onderzoek van dr. Michele Carbone van de Universiteit van Hawaï is gebleken dat mensen met een bepaalde mutatie van het BAP 1 gen meer risico lopen op mesothelioom als zij aan asbest worden blootgesteld. Volgens dr. Carbone kan de genetische mutatie zelfs mesothelioom veroorzaken zonder dat sprake is geweest van asbestblootstelling.

  → lees meer
 • 20-02-2015

  Initiatiefwetsvoorstel ‘Wet aanpak woonoverlast’

  Het initiatiefwetsvoorstel ‘Wet aanpak woonoverlast’ introduceert een bevoegdheid voor de burgemeester om specifieke gedragsaanwijzingen te geven aan veroorzakers van woonoverlast. In het NJB van 20 februari 2015 zetten Jan van der Grinten en Anita van den Berg uiteen dat het voorstel ongelukkig is geformuleerd en dat het daardoor vrijwel iedere juridische betekenis mist. Bovendien is het de vraag of met dit voorstel niet teveel wordt meegegaan in de gedachte dat de overheid verantwoordelijk is voor ieders welbevinden op velerlei gebied.

  → lees meer
 • 27-01-2015

  Wob: kan het belang bij openbaarheid worden verzwaard?

  [...] deze korte uiteenzetting bij een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over de Wob (ECLI:NL:RVS:2014:3559) wil ik stilstaan bij één opmerkelijke overweging. Een [...]

  → lees meer
 • 26-01-2015

  Woningsluiting na eerste overtreding Opiumwet

  [...] een burgemeester bij een eerste constatering van een handelshoeveelheid drugs een woning sluiten, zonder dat daaraan minder verstrekkende handhaving of een waarschuwing vooraf is gegaan? Die [...]

  → lees meer
 • 24-12-2014

  Hilversums vuurwerkverbod geschorst door de rechter

  [...] voorzieningenrechter oordeelt dat de bevoegdheid in de APV van Hilversum een vuurwerkverbod in te stellen de openbare orde betreft. De handhaving van de openbare orde is een taak van de [...]

  → lees meer
 • 19-11-2014

  Spraakmakende jurisprudentie: Afdeling bestuursrechtspraak oordeelt over misbruik van recht

  Op 19 november 2014 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een aantal belangrijke uitspraken gedaan over misbruik van recht. In alle zaken is de vraag of de eisende partij misbruik van recht maakt door Wob-verzoeken en bezwaarschriften in te dienen met als doel het innen van dwangsommen als het bestuursorgaan niet tijdig op haar aanvraag beslist. De uitspraken van de Afdeling bevestigen dat dit misbruik van recht oplevert en dat dit leidt tot niet-ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter. Ik beschrijf hierna kort de achtergrond van deze zaken, één van de rechtbankuitspraken en de lijn van de Afdeling. Klik hieronder voor de uitspraken.

  → lees meer
 • 12-11-2014

  Amsterdam wint Zwarte Piet-zaak

  [...] hoeft bij verlenen van vergunning Sinterklaasintocht niet te kijken naar eventuele stigmatisering of discriminatie door Zwarte Piet. Op 12 november 2014 heeft de Afdeling [...]

  → lees meer
 • 23-10-2014

  Besluit tot euthanaseren agressieve hond: bestuursdwang of lichte bevelsbevoegdheid?

  [...] 23 oktober 2014 heeft de rechtbank-Oost-Brabant een uitspraak gedaan over de verhouding tussen de bevoegdheid om een last onder bestuursdwang op te leggen en de aanwending van de lichte [...]

  → lees meer
 • 30-09-2014

  Het monstertruck-ongeluk, wie is aansprakelijk?

  Jan van der Grinten geeft in het artikel van Rik Kuiper en Jarl van der Ploeg in De Volkskrant van 30 september 2014 inzicht in de complexe vraag wie aansprakelijk is voor het Monstertruck-ongeluk in Haaksbergen.

  → lees meer
 • 17-09-2014

  Persoonsgebonden overgangsrecht of uitsterfregeling in het bestemmingsplan?

  [...] uitsterfregeling in een bestemmingsplan biedt meer rechtszekerheid dan een persoonsgebonden overgangsrecht. ABRS 17 september 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3390 De gemeenteraad van Montfoort heeft in [...]

  → lees meer
 • 17-09-2014

  Verduidelijking begrip ‘bestuursorgaan’

  [...] 17 september 2014 heeft de grote kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ‘Afdeling’) twee interessante uitspraken (201304908/1/A2 en 201307828/1/A2) gedaan [...]

  → lees meer
 • 03-09-2014

  Intrekking exploitatievergunning coffeeshop onrechtmatig

  [...] 3 september 2014 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ‘Afdeling’) geoordeeld dat de intrekking van de exploitatievergunning voor coffeeshop Poolcentrum Zuidpool [...]

  → lees meer
 • 27-08-2014

  Aanwijzing categorieën gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen vereist is

  [...] de uitspraak van 27 augustus 2014 (201310261/1/A1) oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat een raadsbesluit dat een verklaring van geen bedenkingen nooit is vereist [...]

  → lees meer
 • 27-08-2014

  Beëindiging kampement Occupy op het Malieveld

  [...] bestuursrechtspraak oordeelt dat de burgemeester het kampement terecht heeft beëindigd. (Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 27 augustus 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3174) [...]

  → lees meer
 • 02-07-2014

  De Wet bibob en onvolledige vergunningaanvragen

  [...] hoofdregel is dat een onvolledige aanvraag van een beschikking buiten behandeling kan worden gelaten, mits de aanvrager geen gebruik heeft gemaakt van de geboden gelegenheid de aanvraag aan te [...]

  → lees meer
 • 04-06-2014

  De beginselplicht tot handhaving geldt ook bij overtredingen met lage prioriteit in het handhavingsbeleid

  [...] bestuursrechtspraak van de Raad van State 4 juni 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1982 De Afdeling bestuursrechtspraak heeft op 4 juni 2014 een belangwekkende uitspraak gedaan in een handhavingszaak. [...]

  → lees meer
 • 28-05-2014

  Kantorenleegstand moet worden betrokken bij bestemming bestaand kantoorpand

  [...] Afdeling bestuursrechtspraak heeft op woensdag 28 mei 2014 een uitspraak gedaan die van groot belang is voor vastgoed met een kantoorbestemming. De Afdeling oordeelt dat de raad van de gemeente [...]

  → lees meer
Auteurs
Kennedy Van der Laan, opgericht in 1992, is een zelfstandig advocatenkantoor in Amsterdam met honderd advocaten en notarissen. Topadvocatuur zonder de menselijke maat uit het oog te verliezen. Met kwaliteit voorop, pragmatisch en innovatief samenwerken. Zowel nationaal, als internationaal. Ons team Ruimtelijke ordening en Milieu adviseert bouwondernemingen en projectontwikkelaars, woningcorporaties, overheden, instellingen en particulieren over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en handhaving. Waar nodig wordt door middel van procedures de juridische strijd aangegaan. Ook staan onze specialisten bedrijven bij op milieurechtelijk terrein, variërend van vergunning- tot handhavingskwesties.

Neem contact op