HabrakenRutten

Artikelen

 • 04-05-2017

  Opleggen van nadere voorwaarden na een gebruiksmelding ingevolge het Bouwbesluit 2012

  [...] 8 maart 2017 heeft de rechtbank Den Haag een oordeel geveld over het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Midden-Delfland, waarbij na een gebruiksmelding nadere voorwaarden [...]

  → lees meer
 • 02-05-2017

  Verduurzaming van Nederland: goed voorbeeld doet volgen?

  De klimaatconferentie van Parijs heeft op 22 april 2016 geleid tot het afsluiten van het Akkoord van Parijs, waarin een groot aantal landen zich heeft verbonden om de uitstoot van broeikasgassen aan banden te leggen en daarmee de opwarming van de aarde te beperken. De verplichtingen die volgen uit het Akkoord zijn juridisch verankerd via ratificatie, waarmee concrete doelstellingen zijn ontstaan voor (onder meer) Nederland voor 2030 en 2050. De kerndoelstelling van het klimaatakkoord is dat de opwarming van de aarde beperkt blijft tot 2 graden Celcius ten opzichte van het pre-industriële niveau; men streeft echter naar een opwarming van niet meer dan 1,5 graden Celcius.

  → lees meer
 • 21-04-2017

  Handhavend optreden door het college en het Bouwbesluit

  [...] de uitspraak van de Afdeling van 19 april 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1067) staat de toepassing van spoedeisende bestuursdwang op grond van artikel 1a en 1b van de Woningwet centraal. Deze uitspraak [...]

  → lees meer
 • 05-04-2017

  Omgevingsvergunning zonnepark vernietigd: besluit tot aanwijzing categorieën van gevallen niet bekendgemaakt en gaswinning niet kenbaar betrokken bij belangenafweging

  [...] 21 maart 2017 heeft de rechtbank Noord-Nederland de omgevingsvergunning voor het realiseren van het zonnepark Midden-Groningen vernietigd (ECLI:NL:RBNNE:2017:1061). De rechtbank is onder meer tot [...]

  → lees meer
 • 03-04-2017

  De Bouwagenda beschikbaar: plan van aanpak voor 2017-2021; toekomstbestendig en duurzaam

  De ministers van Economische Zaken, Wonen en Rijksdienst en Infrastructuur en Milieu hebben op 29 november 2016 de Bouwagenda aangekondigd.[1] Aanleiding hiervoor is dat Nederland komende jaren voor grote maatschappelijke uitdagingen staat vanwege klimaatverandering en uitputting van grondstoffen. Zo dient onder meer de bestaande woningvoorraad te worden verduurzaamd en zal infrastructuur grootschalig moeten worden gerenoveerd of vervangen. Voornoemde uitdagingen spelen ook een belangrijke rol bij de vervangings- en uitbreidingsopgaven tot 1 miljoen woningen, de transformatie van leegstaande kantoren, maatschappelijk vastgoed en delen van het winkelbestand.

  → lees meer
 • 16-03-2017

  De planologische inpassing van woonboten en het Bouwbesluit

  [...] de uitspraak van de Afdeling van 8 maart 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:609) was de vaststelling van het bestemmingsplan “Leidschendam-Zuid” aan de orde. Interessant aan deze uitspraak is dat de Afdeling [...]

  → lees meer
 • 07-03-2017

  Zonne-energie heeft de toekomst; voorjaarsronde SDE+ subsidie geopend

  Vanaf vandaag tot en met 30 maart 2017 kunnen bedrijven aanspraak maken op zogenaamde SDE+ subsidies waarmee de ontwikkeling van duurzame energieproductie wordt gestimuleerd. Hiervoor is een budget van maar liefst € 6 miljard ter beschikking gesteld. De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst. Wel is sprake van een gefaseerde openstelling (drie fases). Dit betekent dat projecten met een lagere kostprijs eerder kunnen inschrijven dan projecten met een hogere kostprijs.

  → lees meer
 • 14-07-2016

  Discussie programmatische aanpak water opnieuw in de aandacht

  Nieuw arrest Hof van Justitie bouwt voort op het veelbesproken Wezer arrest. HvJ 1 juli 2015 Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland eV vs. de Bondsrepubliek Duitsland (C-461/13): een korte terugblik.

  → lees meer
 • 10-07-2014

  Pick Up Points en de herverkaveling in de supermarktenbranche

  Tijden veranderen. Zo ook in de food retail markt. ABN AMRO concludeert in de Cross Channel Retail Update 2014 dat maar liefst 37 procent van de consumenten aangeeft te verwachten in 2020 levensmiddelen (ook) online te zullen kopen. Niet zo vreemd dat de Rabobank in haar “Thema-update: Supermarkten” van maart 2014 schrijft over de herverkaveling van marktaandelen in de supermarktenbranche. Verwacht wordt een herverdeling van bijna EUR 1,5 miljard aan omzet, als gevolg van de (nieuwe) trends en marktontwikkelingen binnen de online food retail. Een van de oorzaken van deze herverkaveling is een verwachte groei van de online food retail markt van ca. EUR 0.7 miljard in drie jaar, als gevolg van het doorslaande succes dat de Pick Up Points (PUP) binnen deze markt vormen en zullen blijven vormen.

  → lees meer
Auteurs

HabrakenRutten is een advocatenkantoor dat zich richt op de bouw en vastgoedsector. Of het nu gaat om aanbestedingsrecht, bouwrecht, bestuursrecht, contractenrecht, vennootschapsrecht, insolventierecht, goederenrecht, financiering of zekerheden, HabrakenRutten beschikt over de kennis en ervaring die nodig is om de bouw- en vastgoedsector bij te staan in hun core business. HabrakenRutten bestaat uit all round advocaten die adviseren, onderhandelen en procederen, die de kansen, risico’s en behoeften in de bouw- en vastgoedsector kennen, die geschillen kunnen bijsturen, beheersen of voorkomen en die weten wat market practice is. Zij combineren de kwaliteit van een topkantoor met praktisch, hands on advies.

Contactgegevens