De Voort Advocaten | Mediators

Artikelen

 • 24-08-2018

  Hoe verbouwings-stress tot een kort geding leidt

  De woningcorporatie heeft grote bouwplannen. Daarom moeten de huurders tijdelijk hun huis uit. Maar wat als een oudere, hulpbehoevende huurder aandraagt te veel stress te ervaren door de werkzaamheden?

  → lees meer
 • 03-07-2018

  Met een strafblad een schuur bouwen in strijd met het bestemmingsplan? Het kan!

  [...] een man met een crimineel verleden in onder andere de hennepteelt een omgevingsvergunning aanvraagt voor de bouw van een schuur, wijst het college van B&W deze tot twee keer toe af. De [...]

  → lees meer
 • 07-09-2017

  Sloop van een gebouw door de gemeente en schade (nadeelcompensatie)

  [...] een uitspraak van 30 augustus 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:2300) heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat de gemeente Heerlen de schade, die een winkelier door de [...]

  → lees meer
 • 06-03-2017

  De privaatrechtelijke aspecten bij kamerverhuur

  Onlangs schreven wij 1) over de omgevingsrechtelijke aspecten die bij de aankoop van een pand ten behoeve van de verhuur van studentenkamers van belang zijn. Zodra aan de eigenaar van een woning de voor kamerbewoning benodigde vergunningen zijn verleend, verschuift het aandachtsveld zich naar de relatie tussen de verhuurder-eigenaar en de gebruikers (de studenten). In dit artikel wordt in hoofdlijnen ingegaan op de privaatrechtelijke aspecten die komen kijken bij kamerverhuur.

  → lees meer
 • 23-02-2017

  De omgevingsrechtelijke aspecten bij kamerverhuur

  Door ondernemers, (vastgoed)beleggers, maar ook door ouders van studenten die op kamers willen gaan wonen, wordt wel eens het idee geopperd om een ‘gewone’ koopwoning of een ander geschikt pand te kopen en kamergewijs aan studenten te verhuren. Het klinkt eenvoudig, maar stiekem komt daar heel wat bij kijken. In dit artikel wordt op hoofdlijnen ingegaan op de publiekrechtelijke aspecten die bij kamerverhuur aan de orde komen.

  → lees meer
 • 08-09-2016

  Uitbreiding stuitingshandelingen voor de bevoegdheid tot invordering verbeurde dwangsom

  [...] Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”) heeft op 27 juli 2016 een opzienbarende uitspraak [1] gedaan. Essentie van die uitspraak is dat de verjaring van de bevoegdheid [...]

  → lees meer
 • 11-05-2016

  Schadevergoeding gemeente wegens onrechtmatig besluit vereist veel méér dan alleen maar een onrechtmatig besluit

  [...] van gerechtelijke procedures tussen overheid en burger is regelmatig de vraag of het bestuursorgaan gehouden is om door de burger geleden schade te vergoeden. Soms is rechtmatig [...]

  → lees meer
 • 31-03-2016

  Bestemmingsplan sneuvelt wegens strijd met de provinciale verordening ruimte

  [...] de praktijk blijkt dat gemeenten regelmatig de regels van de provinciale ruimtelijke verordening over het hoofd zien, met als gevolg dat een bestemmingsplan wegens strijdigheid daarmee door de [...]

  → lees meer
 • 23-02-2016

  Gemeente dekt exploitatietekort bouwproject af; geen ongeoorloofde staatssteun

  [...] gemeente ’s-Hertogenbosch mocht een omgevingsvergunning verlenen aan een vastgoedontwikkelaar uit Naarden voor de herontwikkeling van het zuidelijk deel van het centrum in Rosmalen. Dit besliste [...]

  → lees meer
 • 24-12-2015

  Huisvesten van migranten: wél een concrete, ondubbelzinnige toezegging, toch geen succes bij de bestuursrechter

  [...] vertrouwensbeginsel. Een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur waar zo mogelijk iedereen recht op denkt te hebben maar wat in de rechtspraak nauwelijks wordt gehonoreerd. Voor een geslaagd [...]

  → lees meer
 • 17-12-2015

  De rol van een VvE bij onteigening van een appartementencomplex, een hybride situatie

  [...] geval van onteigening van een onroerende zaak (= perceel met eventueel een gebouw erop) gaat door inschrijving van het vonnis de eigendom op de onteigenaar (bijvoorbeeld de Staat of een gemeente) [...]

  → lees meer
 • 01-12-2015

  Erfpacht, wat is dat eigenlijk?

  In de wet wordt erfpacht omschreven als "een zakelijk recht dat de erfpachter de bevoegdheid geeft eens anders onroerende zaak te houden en te gebruiken." Wat betekent dat nou eigenlijk? En is dat iets anders dan pacht?

  → lees meer
 • 08-04-2015

  Vallen zorgwoningen onder de bestemming ‘Maatschappelijke doeleinden’ of ‘Wonen’?

  [...] wonen en zorg vs het bestemmingsplan In het oude zorgstelsel werd het verblijf van ouderen in een verzorgingshuis vergoed vanuit de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ). Planologisch [...]

  → lees meer
 • 20-01-2015

  Overheidsaansprakelijkheid en de formele rechtskracht

  [...] het arrest van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch d.d. 9 december 2014 (ECLI:NL:GHSHE:2014:5172) tussen de gemeente Tilburg en een tandartsenpraktijk wordt weer eens duidelijk dat (kennis van) het [...]

  → lees meer
 • 15-01-2015

  Geen (proces)partij, toch schadeloosstelling bij onteigening

  [...] onteigeningszaken heeft niet iedereen recht op de wettelijke schadeloosstelling. Alleen de eigenaar en partijen die een juridische band hebben met de ter onteigening aanwezen percelen en [...]

  → lees meer
 • 19-06-2014

  Opzienbarende zaak: Zorgverzekeraars zijn een aanbestede dienst, dat raakt ook de AWBZ inkoop 2015

  [...] als zorgverzekeraar is in een kort gedingprocedure aangemerkt als ‘publiekrechtelijke instelling’ en is daarmee net zoals bijvoorbeeld een gemeente die diensten inkoopt, een aanbestedende dienst [...]

  → lees meer
 • 13-06-2014

  Nieuwe Huisvestingswet aangenomen! Gemeenten moeten sturen op woonruimte via verordening, niet langer via convenanten

  Met de nieuwe Huisvestingswet – op 3 juni 2014 aangenomen in de Eerste Kamer – krijgen gemeenten een nieuw instrument om te sturen op woonruimteverdeling. Afspraken daarover mogen niet langer worden gemaakt in convenanten en prestatieafspraken met woningcorporaties.

  → lees meer
Auteurs
Advocatenkantoor De Voort Advocaten | Mediators is een advocatenkantoor dat uitblinkt op het gebied van juridische dienstverlening. Onze 25 advocaten en het ondersteunend personeel vormen een sterk, gedreven team. Samen werken we snel, accuraat en doelgericht om onze klanten maximaal te ondersteunen.

Neem contact op