In Beweging

In de rubriek ‘In Beweging’ houden wij u op de hoogte van promoties, onderzoeken en carrièrestappen binnen het omgevingsdomein, fysieke leefomgeving en duurzaamheid. Bent u ook in beweging? Laat het ons weten!

Geerten Boogaard per 1 mei bijzonder hoogleraar Decentrale Overheden Universiteit Leiden

Per 1 mei 2019 zal Geerten Boogaard de rol van bijzonder hoogleraar Decentrale Overheden aan de Universiteit Leiden vervullen. Hij volgt Job Cohen op als Thorbecke-hoogleraar. De benoeming geldt vijf jaar. Boogaards onderzoek kent twee focusgebieden: de juridische achterkant van de nieuwe welvaartsgemeente enerzijds en het ‘communalisme’ anderzijds: het beleggen van bevoegdheden bij verbanden waar burgers bij betrokken zijn en het afstemmen van bestuurlijke taken op schaal. Boogaard is momenteel docent Staats- en Bestuursrecht. Hij studeerde rechten en was als onderzoeker verbonden aan de Universiteit Leiden.

Karsten Martheze per maart 2019 adviseur Ruimte bij BMC Implementatie

Sinds maart 2019 is Karsten Martheze werkzaam als adviseur Ruimte bij BMC Implementatie, een detacheringsbureau voor de publieke sector dat zich onder meer specialiseert in openbaar bestuur, wonen, onderwijs, zorg en jeugd. Eerder was hij consultant Ruimtelijke Ontwikkeling bij NIG Ruimtelijke Ontwikkeling en adviseur Ruimtelijke Ordening bij de gemeente Amstelveen. Martheze studeerde Management, Economie en Recht en Rechten aan de Hogeschool Utrecht.

Toine Poppelaars herbenoemd als bestuurslid van de UvW

Dijkgraaf Toine Poppelaars (waterschap Scheldestromen) is herbenoemd als bestuurslid van de Unie van Waterschappen, de vereniging die de Nederlandse waterschappen representeert en hun belangen behartigt op nationale en internationale schaal. Hij is penningmeester van de Unie van Waterschappen en richt zich voornamelijk op de Omgevingswet, financiën, arbeidsvoorwaarden en overkoepelende juridische zaken. Daarnaast is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van de Hogeschool Zeeland. Poppelaars was eerder CDA-gedeputeerde in Zeeland.

Mathilde van Velzen-de Boer per maart 2019 advocaat Omgevingsrecht bij Van Benthem & Keulen

Sinds kort versterkt advocaat Mathilde van Velzen-de Boer de praktijkgroep Omgevingsrecht van advocatenkantoor Van Benthem & Keulen. Van Velzen-de Boer is sinds 2015 werkzaam in de advocatuur en heeft zich gespecialiseerd in het Omgevingsrecht. Zij procedeert en adviseert over diverse omgevingsrechtelijke onderwerpen zoals het natuurbeschermingsrecht, ruimtelijke ordening, vergunning- en handhavingskwesties en milieukwaliteitseisen als geur en geluid. Hierbij treedt Mathilde op voor overheden, het bedrijfsleven en particulieren. Voor haar komst naar Van Benthem & Keulen werkte zij vier jaar bij het team Ruimte & Milieu van Pels Rijcken.

Martijn de Winter per 1 april naar Van Ardenne & Crince le Roy Advocaten

Martijn de Winter is sinds 1 april werkzaam bij Van Ardenne & Crince le Roy Advocaten. Hij was eerder werkzaam bij Den Hollander Advocaten te Middelharnis. Zijn specialisaties zijn het grensgebied tussen straf- en bestuursrecht en het omgevingsrecht. Met betrekking tot het omgevingsrecht richt hij zich voornamelijk op, ruimtelijke ordening en milieurecht, specifiek de meststoffenwetgeving en de (biologische) veehouderij. Eerder werkte hij bij onder andere Hogeschool Inholland en de Nederlandsche Tafelronde.

Wilbert van Pampus per 1 januari adjunct-directeur BK ingenieurs

Wilbert van Pampus is benoemd tot adjunct-directeur van BK ingenieurs, een ingenieurs- en adviesbureau op het gebied van grond-, weg- en waterbouw dat zich onder meer richt op veiligheid, milieu en projectmanagement. Van Pampus is er sinds 2018 werkzaam als senior adviseur en projectmanager. Eerder werkte hij voor advies- en ingenieursbureau Tauw, onder meer in een leidinggevende rol bij de afdeling watermanagement. Hij rondde een studie cultuurtechniek af aan de Universiteit van Wageningen, waarbinnen hij zich specialiseerde in hydrologie.

Frank Eradus nieuwe partner De Clercq Advocaten Notariaat

Frank Eradus is partner geworden bij advocatenkantoor De Clercq te Leiden. Hij is als advocaat werkzaam in de sectoren bouw en infra en is gespecialiseerd in bouwrecht. Hij richt zich daarnaast op duurzame energie. Een aantal windparken, onder meer in de Noordoostpolder, is onder zijn juridische verantwoordelijkheid gerealiseerd. Ook adviseert hij over project-gerelateerde ondernemingsrechtelijke onderwerpen. Eradus studeerde Bouwkunde aan de Technische Universiteit Delft en Civiel recht en ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden.

Rob Alkemade per 1 maart buitengewoon hoogleraar aan de WUR

Rob Alkemade is per 1 maart 2019 benoemd tot buitengewoon hoogleraar ‘Global biodiversity and ecosystem services modelling’ aan de Wageningen University & Research. Hij houdt zich in deze functie voornamelijk bezig met het uitbouwen van het mondiale biodiversiteitsmodel GLOBIO door daar het management van ecosystemen aan te verbinden. Alkemade studeerde zelf landbouwwetenschappen aan de WUR en promoveerde hier ook. Alkemade werkte onder andere 10 jaar bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) als onderzoeker en als hoofd van de afdeling Ecologie. Hij is sinds 2002 als senior-onderzoeker en projectleider werkzaam bij het Milieu en Natuur Planbureau (MNP) en de opvolger daarvan, het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Reint Jan Renes lector psychologie voor een duurzame stad

Per 26 maart heeft de HvA Reint Jan Renes benoemd tot lector Psychologie voor een Duurzame Stad. Het lectoraat maakt deel uit van het Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie, het kenniscentrum van de faculteit Maatschappij en Recht van de HvA. Het draagt bij aan een duurzamer Nederland door vanuit de gedragspsychologie menselijk gedrag te onderzoeken, waarbij speciale aandacht uitgaat naar wanneer mensen bereid zijn dat te veranderen omwille van duurzaamheid. Renes´ specialisatie is psychologie van maatschappelijke vraagstukken en gedragsverandering. Hij studeerde sociale- en organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in de sociale psychologie aan de Vrije Universiteit.

Bent u ook In Beweging? Laat het ons weten!