In Beweging

In de rubriek ‘In Beweging’ houden wij u op de hoogte van promoties, onderzoeken en carrièrestappen binnen het omgevingsdomein, fysieke leefomgeving en duurzaamheid. Bent u ook in beweging? Laat het ons weten!

Rogier van der Sande is per 1 januari 2019 de nieuwe voorzitter van de Unie van Waterschappen.

Rogier van der Sande is per 1 januari 2019 de nieuwe voorzitter van de Unie van Waterschappen. Hij volgt Hans Oosters op die drie jaar voorzitter is geweest van de koepelorganisatie. Van der Sande is sinds 2017 dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Rijnland en geldt als een ervaren bestuurder.

Lourens Loeven wordt per 1 maart 2019 de nieuwe algemeen secretaris/directeur NL van de Commissie m.e.r.

Lourens Loeven (51) wordt per 1 maart 2019 de nieuwe algemeen secretaris/directeur NL van de Commissie m.e.r. Hij volgt Veronica ten Holder (64) op die per 1 april 2019 met pensioen gaat. Bij de Commissie m.e.r. gaat Loeven (mede) sturing geven aan de positionering van de Commissie m.e.r. en de ontwikkeling en implementatie van advieslijnen voor plannen en projecten in Nederland. Daarnaast wordt hij eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van het secretariaat van de Commissie.

Xander Wynands wordt per 1 januari 2019 benoemd tot partner bij Boels Zanders.

Xander is sinds 2007 werkzaam bij Boels Zanders. Hij geeft leiding aan team Bestuursrecht. Hij heeft een brede publiekrechtelijke praktijk, met speciale aandacht voor contracteren met de overheid. Binnen deze praktijk ligt verder de nadruk op omgevingsrecht (milieu, bouwen, planologie en gebiedsontwikkeling), subsidies, overheidsaansprakelijkheidsrecht, natuurbeschermingsrecht, sanctiebesluiten en bestuursprocesrecht.

Doreth Loonstra versterkt sinds kort het team van Yspeert advocaten

Doreth Loonstra versterkt het team van Yspeert advocaten als juridisch medewerker op het gebied van Bestuursrecht, Bouwrecht en Omgevingsrecht.

Michiel Purmer is op 7 december aan de Vrije Universiteit Amsterdam gepromoveerd op zijn proefschrift 'Het landschap bewaard'

Natuurmonumenten is bij het grote publiek vooral bekend als natuurbeheerder. Veel minder bekend is dat de vereniging een van de grootste erfgoedbeheerders van Nederland is. In de gebieden van Natuurmonumenten bevindt zich een staalkaart aan typisch Nederlandse landschappen. Ook beheert de vereniging vele honderden cultuurhistorisch bijzondere gebouwen zoals forten, landhuizen, kastelen en boerderijen en vele archeologisch waardevolle terreinen. In Het landschap bewaard vestigt Purmer de aandacht op Natuurmonumenten als erfgoedbeheerder, met de nadruk op het landschappelijke erfgoed.

Li Wee Toh is benoemd tot counsel bij Stibbe

Li Wee Toh is benoemd tot counsel bij Stibbe. Zij is werkzaam bij de Amsterdamse energie- en industriepraktijk. Zij is een sectorspecialist met expertise in projectontwikkeling en complexe commerciële contracten (inclusief stroomafnameovereenkomsten), met name voor offshore en onshore windparken, upstream olie en gas, energie- en industriële installaties, pijpleidingen, en cleantech.

Koos Seerden is sinds kort voorzitter VNO-commissie Ruimte

Directeur Koos Seerden van Rho adviseurs is sinds vorige maand voorzitter van de commissie Ruimte van werkgevers-organisatie VNO-NCW. Koos is namens NLingenieurs, de branchevereniging van advies- en ingenieursbureaus, lid van deze commissie.
De commissie Ruimte van VNO-NCW is gesprekspartner van de (rijks)overheid als het gaat om beleid en wetgeving op het gebied van ruimtelijke ordening. Koos is als voorzitter de opvolger van Cees-Jan Asselbergs, oud-directeur van de Rotterdamse havenondernemersvereniging.

Karin Huisman sluit zich aan bij Brunet advocaten

Op 1 november 2018 heeft Karin Huisman zich aangesloten bij Brunet advocaten. Karin is advocaat sinds 2000 en gespecialiseerd in ruimtelijke ordeningsrecht en civiel vastgoedrecht. Eerder was zij advocaat/partner bij o.a. Stellicher advocaten en bij Van Iersel Luchtman advocaten. Lees ook het interview met Karin.

Piet Adema is onlangs benoemd tot nieuwe voorzitter NVB

Piet Adema is de nieuwe voorzitter van NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers. Piet Adema, onder andere landelijk bekend als voorzitter van de ChristenUnie, wil het NVB-geluid vooral binnen de Haagse politiek en in de samenleving meer laten horen. “De maatschappelijke waarde die wij als sector hebben, moeten wij veel meer laten zien.” Hij volgt Johan Groen op die vanaf 2012 voorzitter was.

Bent u ook In Beweging? Laat het ons weten!