Adverteren op thema

Wij definiëren samen met u een drietal trefwoorden (tags) die de kern samenvatten van wat mensen op uw website kunnen vinden. Rondom deze drie tags formuleren wij de boodschap die u wilt uitdragen. Bij ieder nieuwtje dat op Omgevingsweb verschijnt over deze drie trefwoorden, verschijnt steeds weer uw boodschap. Op deze manier verschijnt uw boodschap heel gericht bij lezers van artikelen die geïnteresseerd zijn in het onderwerp.