nieuws

Zorgen om wetgevingsproces kostenverhaal

18-11-2019

bron: Neprom

De NEPROM heeft een brief gestuurd aan de Eerste Kamer ter gelegenheid van de behandeling van de Aanvullingswet en het Aanvullingsbesluit grondeigendom. Wij zetten hierin onze zorgen uiteen over het onderdeel kostenverhaal.

De Tweede Kamer heeft op 17 oktober de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet aangenomen. De Eerste Kamer heeft nu tot 19 november de gelegenheid om vragen te stellen in het kader van de behandeling. Daarnaast ligt het ontwerp-Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet voor in beide Kamers in het kader van de voorhangprocedure.
Herhaaldelijk hebben wij onze zorgen geuit over het proces en over de kwaliteit en werkbaarheid van het onderdeel kostenverhaal. Omdat die tot nu toe op het ministerie en in de Tweede Kamer weinig gehoor hebben gevonden, hebben wij een brief gestuurd aan de Eerste Kamer. Daarin hebben wij uiteengezet dat het wetgevingsproces rommelig verloopt en dat de inbreng vanuit de markt onvoldoende serieus wordt genomen. Het resultaat hiervan is ondoorzichtige, onevenwichtige en onwerkbare wetgeving, waarvan de consument uiteindelijk de dupe is. Wij vragen of de Kamer onze zorgen deelt en, zo ja, welke mogelijkheden zij ziet om te komen tot een inzichtelijke, evenwichtige en werkbare regeling voor het kostenverhaal.

Meer van Omgevingsweb

Gerelateerd nieuws

Grondeigendom in de Omgevingswet

Deze 1-daagse cursus biedt inzicht in de nieuwe regelingen en instrumenten voor grondbeleid, zoals onteigening, kostenverhaal, schadeloosstelling, voorkeursrecht.

→ Lees meer

Kostenverhaal in de Omgevingswet

Deze 1-daagse cursus biedt een overzicht van de nieuwe kostenverhaalsregeling in de Omgevingswet, zowel in juridisch als in planeconomisch opzicht.

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in