nieuws

Wijzigingen wet- en regelgeving omgevingsrecht per 1-1-2019

26-12-2018

Er komt weer een vast verandermoment aan per 1 januari 2019. Hieronder een kort overzicht met de wijzigingen voor het omgevingsrecht.

Wijziging Besluit bestuurlijke boete overlast in openbare ruimte (Bboor)

In het Bboor wordt het bestuursrechtelijk optreden door gemeenten tegen overtredingen van plaatselijke voorschriften, betreffende gedragingen die kunnen leiden tot overlast in de openbare ruimte, nader uitgewerkt. In dit wijzigingsbesluit is een indexering van de boetebedragen met 1,7% opgenomen.

Deze wijziging treedt 1 januari 2019 in werking (zie Stb. 2018, 445).

Besluit uitvoering Chw 16e tranche

Wijziging en aanvulling van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Met dit besluit komen er twee nieuwe ontwikkelingsgebieden bij, er komen nieuw projecten bij ten aanzien van het bestemmingsplan bredere reikwijdte, er komt een nieuw experiment waar het gaat om het vergunningvrij plaatsen van een aantal bouwwerken in De Efteling en tot slot worden er nog drie nieuwe experimenten opgenomen.

Deze wijziging treedt 1 januari 2019 in werking (zie Stb. 2019, 438)

Wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de implementatie van de herziene richtlijn energieprestatie gebouwen

Per 1 januari 2019 wordt in het Bouwbesluit 2012 opgenomen: “Nieuwe gebouwen waarvan de overheid eigenaar is en waarin overheidinstanties zijn gevestigd zijn bijna energieneutraal.” (zie Stb. 2015, 425)

Elektronische openbaarmaking processen-verbaal van stembureaus en opgaven van burgemeesters van aantallen uitgebrachte stemmen

Dit voorstel wijzigt de Kieswet en regelt dat de processen-verbaal van de stembureaus en de opgaven van de burgemeesters met stemtotalen van de gemeente op een algemeen toegankelijke wijze openbaar worden gemaakt op de gemeentelijke website.
Dit voorstel is aangenomen in de Eerste en Tweede Kamer (met parlementairnummer 35011)

Regeling tot indexering van bedragen

Regeling tot indexering van bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, het Besluit proceskosten bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Deze regeling treedt 1 januari 2019 in werking (zie Stcrt. 2018, 65542)

De Verborgen Vervuiler: Stop de CO2-uitstoot uit veen

De bodemdaling in landelijke veengebieden vraagt vanwege de complexiteit specifieke aandacht op nationaal niveau. Met deze nota geeft initiatiefnemer hier graag gehoor aan en stelt in de nota beslispunten voor. 17 december 2018 is deze internetconsultatie gepubliceerd en de consultatie sluit op 31 januari 2019 (zie internetconsultatie).

https://www.omgevingsweb.nl/partners/ruimtemeesters

Gerelateerd nieuws

Omgevingswet Compleet, Tekst & Toelichting

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in