Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Wegwijzer bezitsdaden en verjaring

Het komt regelmatig voor dat gemeentegrond door particulieren in gebruik wordt genomen, zonder dat zij daartoe het recht hebben gekregen van gemeenten. Wanneer kan inbezitneming leiden tot verjaring en verlies van gemeentegrond? VNG stelde daarover een wegwijzer op.

VNG 20 december 2018

Als dit onrechtmatige gebruik kan worden gezien als inbezitneming in de zin die de wet hieraan toekent , dan kan dat er toe leiden dat de gemeente haar eigendom van de betreffende grond verliest als gevolg van verjaring. Bij de beantwoording van vragen over verlies van gemeentegrond door verjaring speelt het bezitscriterium een belangrijke rol. De wet geeft voor de invulling van het bezitscriterium een aantal min of meer abstracte eisen. De concrete invulling of in een bepaald geval sprake is van bezit wordt aan de rechter overgelaten. Deze wegwijzer gaat in op de wijze waarop momenteel invulling aan het bezitscriterium wordt gegeven.

Meer informatie

Artikel delen