Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

VNG: verbreed aandacht ‘van asbestdaken naar asbestopgave’

De VNG gaat de concept-samenwerkingsverklaring voor een versnelde asbestdakensanering niet ondertekenen. De VNG blijft achter het standpunt staan om asbest uit de leefomgeving van inwoners te verwijderen. Het is een gemiste kans dat het programma alleen focust op asbestdaken.

VNG 24 februari 2020

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Van miljoenen gebouwen van vóór 1994 valt te verwachten dat asbest wordt aangetroffen. De aanpak moet breder naar het hele gebouw, om recht te doen aan de risicogestuurde aanpak.

Opgave voor gebouweigenaren

Doordat asbest in het verleden veelvuldig is gebruikt, is het een enorme (financiële) opgave voor gebouweigenaren om asbest te verwijderen. Deze opgave wordt nog omvangrijker en urgenter door de komende energietransitie waarbij veel gebouwen versneld worden geïsoleerd of aardgasvrij worden gemaakt.

Het uitgangspunt voor de VNG is dat voorkomen moet worden dat asbestsanering een enorme kostenpost gaat worden voor gebouweigenaren en daardoor de verduurzaming zal vertragen. Dat is zeer ongewenst.

Verzekeraars

Verzekeraars willen overigens sec van de asbestdaken af per 2025. De asbestdaken zijn slechts een onderdeel van het hele asbestprobleem. De meest gevaarlijke soorten asbest bevinden zich juist in de gebouwen.

Pleidooi VNG

De VNG pleit voor de volgende punten:

  • Bundel de (bredere) asbestopgave met maatschappelijke opgaven (energietransitie) om de effectiviteit van beleid te vergroten

  • Duidelijke scheiding van de rollen tussen markt en overheid door een aantal activiteiten te beperken tot Rijk, provincies en gemeenten

  • Zorg voor gezonde marktwerking en zet druk op innovatieve en simpelere werkwijzen om kosten voor eigenaren te reduceren, met behoud van aandacht voor veiligheid en gezondheid

Meer informatie

Artikel delen