Menu

Zoek op
rubriek

Veranderingen van Activiteitenbesluit en Bor naar Bal

De belangrijkste inhoudelijke veranderingen bij inwerkingtreding van de Omgevingswet staan in was-wordt-tabellen. Het gaat om verschillen voor de milieubelastende activiteiten tussen het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het oude Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling en het Besluit omgevingsrecht (Bor). In deze tabellen staat dit uitgewerkt op voorschriftniveau, met verwijzingen naar de wettekst.

Aan de slag met de Omgevingswet 13 augustus 2020

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Artikel delen

Reacties

Leave a Reply