nieuws

VEH: Klimaatakkoord moet realistisch zijn

11-07-2018

bron: VEH

Voorzitter van het Klimaatberaad Ed Nijpels presenteerde dinsdag het voorstel voor de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord. Vereniging Eigen Huis werkt aan de zogeheten sectortafel gebouwde omgeving mee aan de totstandkoming van het akkoord. Directeur Cindy van de Velde: ‘We maken ons hard voor een realistische aanpak waar iedereen aan mee kan doen.’

Het concept Klimaatakkoord schetst de contouren voor een grootschalige energietransitie die 4,2 miljoen huiseigenaren gaat raken. Cindy van de Velde, algemeen directeur Vereniging Eigen Huis: ‘De ambities zijn hoog, maar tegelijkertijd is veel nu nog onduidelijk. Wij praten mee aan de klimaattafel en maken ons hard voor een realistische aanpak waar iedereen aan mee kan doen.’

‘Belangrijk is dat de energietransitie niet eenzijdig wordt neergelegd bij eigenwoningbezitters en dat de woonlasten gelijk blijven. Bovendien moeten mensen zelf de regie kunnen voeren over hun keuzes. Dat ligt gevoelig omdat het om beslissingen gaat die ingrijpen in het privédomein: de eigen woning.’

Duurzaam wonen moet haalbaar zijn

Het Klimaatakkoord biedt volgens Vereniging Eigen Huis goede aanknopingspunten voor een uitwerking van de transitieplannen. Zo is het uitgangspunt van woonlastenneutraliteit in het Klimaatakkoord gekomen en wordt ingezet op forse kostenverlagingen van de te nemen maatregelen.

Cindy van de Velde: ‘Dat zijn mooie ambities, maar op dit moment is het nog onduidelijk of de plannen voor huiseigenaren haalbaar zijn en hoe ze onder de streep gaan uitwerken. Duurzaam wonen moet voor miljoenen huishoudens mogelijk worden. Dat kan met praktische handvatten, kostenverlagingen, technische innovatie en betaalbare financiële regelingen.’

Stimuleren in plaats van verplichten

De vereniging is uitgesproken voorstander van het helpen en stimuleren van huiseigenaren bij het verduurzamen van hun woning. Een betrouwbaar stimuleringsbeleid en goede financieringsmogelijkheden die zorgen voor gelijkblijvende woonlasten en een hoger wooncomfort, zullen steeds meer mensen over de streep trekken.

Cindy van de Velde: ‘Vereniging Eigen Huis is daarom tegen dwingende verplichtingen die zorgen voor gevoelens van onrust en het draagvlak voor de verduurzaming ondermijnen. Ook moeten de kosten van de energietransitie evenwichtig worden verdeeld over de verschillende sectoren die meepraten en daarvoor moet nog veel gebeuren.’

Het is nu aan het kabinet en de Tweede Kamer om in te stemmen met het voorstel. Daarna kunnen de betrokken partijen de hoofdlijnen uitwerken en concrete afspraken opstellen. Eind 2018 moeten er handtekeningen onder het Klimaatakkoord staan.

Meer van Omgevingsweb

Gerelateerd nieuws

Cursus Aanpak duurzaamheid door gemeenten

Deze 2-daagse cursus geeft inzicht in hoe je als gemeente duurzame ontwikkeling kunt stimuleren en op kunt pakken.

→ Lees meer

Omgevingswet: sleutel voor lokale energietransitie?

Deze 1-daagse cursus biedt inzicht hoe overheid, energiesector en andere organisaties kunnen komen tot energietransitie onder de Omgevingswet.

→ Lees meer

Basiscursus Duurzaamheid en energie

De 3-daagse basiscursus geeft inzicht in verschillende facetten van duurzaamheid en energie met veel praktische tips hoe je in de praktijk tot resultaten komt in een gemeente of andere organisatie

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in