Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Update over de Wet kwaliteitsborging voor woningcorporaties

De beoogde ingangsdatum voor een nieuw stelsel voor toezicht op de kwaliteit in de bouw is uitgesteld naar 1 januari 2023. Dit heeft minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening laten weten aan de Eerste en Tweede Kamer.

Aedes 25 februari 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Update 25 februari 2022

Minister De Jonge (VRO) heeft het ontwerp-Koninklijk Besluit met de inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2023 voor de Omgevingswet aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. De minister, de VNG, het IPO en de Unie van Waterschappen spraken in een bestuurlijk overleg over het belang van een verantwoorde invoering van de wet. Volgens de minister biedt de datum van 1 januari 2023 alle betrokken partijen duidelijkheid en bovenal meer zekerheid om goed te kunnen oefenen met het nieuwe digitale systeem en de nieuwe manier van werken.

Aangezien de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) aan de Omgevingswet is gekoppeld, is de beoogde inwerkingtredingsdatum hiervan ook 1 januari 2023.

De nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zorgt voor meer duidelijkheid in de aansprakelijkheid en verbetering in de bouwkwaliteit en het -toezicht. Dat heeft gevolgen voor woningcorporaties en die zijn beschreven in een factsheet.

Corporaties krijgen met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen – tegelijk met de nieuwe regels van de Omgevingswet – te maken met een nieuw stelsel van toezicht in de bouw. Daarnaast veranderen de aansprakelijkheidsregels voor bouwers en wordt een opleverdossier geïntroduceerd.

In de factsheet vindt u informatie over onder meer:

  • De Wet kwaliteitsborging op hoofdlijnen

  • Het proces van aanvraag tot gereedmelding

  • De contractering van de kwaliteitsborger

  • De ‘knip’ tussen bouwen en overige toestemmingen

Versterkte positie

De invoering van het nieuwe stelsel versterkt de positie van de particuliere en de zakelijke bouwconsument. Door de toenemende complexiteit in de bouw was herziening van het huidige stelsel van kwaliteitsborging noodzakelijk. De herziening maakt de relatie tussen de opdrachtgever, de bouwconsument, en de bouwende partijen evenwichtiger, wat de kwaliteit ten goede zal komen.

Publicatie

Factsheet Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (maart 2022)

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.