nieuws

Oproep aan Eerste Kamer: Asbestverbod niet wenselijk

27-05-2019

bron: Aedes

Het verbod op asbestdaken per 2025 is volgens Aedes en LTO Nederland niet wenselijk. Deugdelijke onderbouwing voor het verbod ontbreekt en de maatregel heeft geen meetbaar effect op de volksgezondheid. Een verbod brengt het voortbestaan van agrarische bedrijven in gevaar en leidt onder meer tot huurverhoging voor huurders.

Dat schrijven de beide organisaties aan de Eerste Kamerleden die op 28 mei 2019 spreken over het verbod op asbestdaken. Zij wijzen erop dat naast agrariërs en sociale huurders ook particuliere wooneigenaren door het verbod in financiële en juridische problemen komen. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de gezondheidsrisico’s voor bewoners en omwonenden van een asbestdak verwaarloosbaar zijn. Het huidige beleid is volgens de onderzoekers daarom niet realistisch.

Risicogerichte aanpak nodig
Aedes en LTO Nederland pleiten voor een risicogerichte aanpak van asbest. Als de risico’s verwaarloosbaar zijn, zoals bij asbestdaken, is er geen aanleiding voor een algeheel verbod. Het gebruik van de ‘stoplichtmethode’ kan daarbij een uitkomst zijn:
• Is het dak slecht en verweerd, dan staat het stoplicht op rood en moet het snel vervangen worden.
• Zogenaamde 'oranje' daken kunnen met een coating verduurzaamd worden.
• Is het dak nog in goede conditie, dan staat het licht op groen en kunnen ze blijven liggen tot ze aan vervanging toe zijn.

‘Nuchtere afweging’
Het komende debat over asbestdaken zorgt voor veel aandacht. Professor Ira Helsloot (hoogleraar Besturen van veiligheid) van de Radboud Universiteit Nijmegen, wijst de senatoren erop dat een verbod ‘miljarden kost tegen minieme opbrengsten’. Jan van Willigenburg van het Kennis- en Expertisecentrum Asbest informeert de Senaat dat de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat argumenten voor het verbod door elkaar haalt of onjuist interpreteert.

De Nederlandse Vereniging voor Medische Milieukunde (NVMM) doet een dringend beroep op de Eerste Kamer om een nuchtere afweging te maken. De NVMM vindt dat het beleid doorschiet in dure en verstrekkende maatregelen die nauwelijks effect hebben.

Vervolg
Het overleg in de Eerste Kamer kan ertoe leiden dat de staatssecretaris het wetsvoorstel moet aanpassen en daarmee terug moet naar de Tweede Kamer. Als de senaat wel doorgaat met de behandeling volgen de stemmingen op 4 juni 2019.

Meer van Omgevingsweb

Gerelateerd nieuws

Asbest, toezicht en handhaving

→ Lees meer

Cursus Asbest: juridische aspecten

In één dag de juridische aspecten van asbest, gericht op toezicht en handhaving.

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in