Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Tot wanneer kan ik een zienswijze indienen tegen een ontwerpbesluit?

Wie wel eens in België komt, heeft vast wel eens gele affiches zoals op de foto gezien. Onze zuiderburen kondigen op deze affiches aan wanneer een openbaar onderzoek (vergelijkbaar met onze terinzagelegging) plaatsvindt, welke inspraakmogelijkheden men heeft en tot wanneer er kan worden gereageerd. De affiches worden opgehangen op de locatie waar het besluit op ziet. Heel duidelijk en zichtbaar.

15 juni 2024

Blog

BlogIn Nederland is het soms misschien even zoeken. De termijn om een zienswijze in te dienen tegen een ontwerpbesluit voor bijvoorbeeld een omgevingsplan of een omgevingsvergunning is zes weken. Maar wanneer begint die termijn eigenlijk te lopen en eindigt die? En hoe weet je dat er een ontwerpbesluit ligt?

Een zienswijze kan worden ingediend door een ieder bij besluiten die worden voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure op grond van afd. 3.4 van de Awb (art. 16.23 Omgevingswet). De termijn daarvoor is zes weken en deze vangt aan met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd en daarvan kennis is gegeven. Hoe dit moet, staat in art. 12 en 13 van de Bekendmakingswet.

Deze terinzagelegging en het kennisgeven wordt gedaan in het gemeenteblad voor besluiten van de gemeente, het provincieblad voor besluiten van de provincie en het waterschapsblad voor - je verwacht het niet - besluiten van het waterschap. De Rijksoverheid doet dit in de Staatscourant. Deze zijn allemaal te raadplegen via https://www.officielebekendmakingen.nl/ . In de kennisgeving staat tot wanneer er een zienswijze kan worden ingediend. Daarnaast is er ook altijd een fysieke terinzagelegging van het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken. Ook is er vaak nog een aankondiging in de lokale krant.

Misschien is het Nederlandse systeem iets minder zichtbaar dan de gele affiches, maar met de zoekfunctie heb je toch ook snel de informatie die je moet hebben. Zeker als je een attendering aanzet, ontvang je de informatie over ontwerpbesluiten uit je omgeving direct in je mailbox.

Wat heeft jullie voorkeur?

AKD

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.