nieuws

Subsidies voor duurzame warmte aangepast en beperkt

14-11-2019

bron: Vereniging Eigen Huis

Huiseigenaren die investeren in apparatuur om hun woning duurzaam te verwarmen kunnen blijven rekenen op subsidie van de overheid. De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) wordt verlengd tot 2030 en is onder meer van toepassing op een zonneboiler of een warmtepomp.

Versobering

Minister Wiebes maakte naast de verlenging ook bekend dat de ISDE-regeling vanaf 1 januari 2020 verandert. Er komt een versobering in de subsidiemogelijkheden.

  • De subsidie voor pelletkachels en biomassaketels voor bestaande woningen vervalt. Volgens de minister toont onderzoek aan dat deze apparaten weliswaar minder CO2 uitstoten, maar dat dit voordeel niet opweegt tegen de nadelen van de uitstoot van koolmonoxide, stikstof en fijnstof. Voor zonneboilers en warmtepompen blijft wel subsidie beschikbaar. Wil je nog gebruikmaken van de subsidieregeling voor een pelletkachel of biomassaketel, dan moeten zowel de aanschaf, de installatie als de aanvraag voor subsidie nog dit jaar worden ingediend (uiterlijk 31 december).
  • Voor nieuwbouwwoningen waarvoor de bouwvergunning op of na 1 juli 2018 is aangevraagd, geldt de ISDE-regeling niet meer. Deze woningen moeten bij de oplevering namelijk al voorzien zijn van een warmtesysteem dat zonder aardgas functioneert. Voor een zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel en pelletkachel is daarom geen aparte subsidie meer beschikbaar.

Isolatiesubsidie

De bestaande isolatiesubsidie (subsidie energiebesparing eigen huis) zou eind 2020 stoppen, maar wordt nu verlengd en wordt vanaf 2021 opgenomen in de ISDE-regeling. De hoogte van de nieuwe subsidiepot is nu nog niet bekend.

Wat vindt de Vereniging Eigen Huis?

Wij vinden het positief dat de ISDE-regeling wordt verlengd tot 2030. Dat is hard nodig, want tot nu toe hadden de stimuleringsmaatregelen vaak een korte levensduur. Omdat de subsidiepot snel leeg was, kon steeds slechts een beperkte groep huiseigenaren daar gebruik van maken.

Daarom vinden wij het belangrijk dat consumenten langjarige zekerheid krijgen over subsidies. Mensen die hun woning verduurzamen moeten kunnen rekenen op bestaande subsidiemogelijkheden. Het mag niet voorkomen dat zij worden gedupeerd omdat achteraf blijkt dat de regeling alweer is gestopt.

Wij zijn van mening dat de versobering van de ISDE-regeling geen bezuinigingsmaatregel mag zijn en dat het subsidiebudget in 2020 minimaal gelijk moet zijn aan het budget van dit jaar. Dan kunnen meer huiseigenaren van deze regeling gebruikmaken en dat geeft de verduurzaming een positieve impuls.

De gevolgen van het verplaatsen van de isolatiesubsidie naar de ISDE-regeling in 2021 zijn nog niet bekend, evenals de hoogte van de nieuwe subsidiepot. Ook hier zijn wij van mening dat de verandering geen versobering of bezuiniging mag zijn.

Subsidie voor duurzame warmte (ISDE)

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunnen zakelijke en particuliere gebruikers subsidie ontvangen bij de aanschaf van een zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of pelletkachel.

Huiseigenaren moeten dergelijke apparatuur wel eerst kopen en laten installeren, pas daarna kan subsidie worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De hoogte van het subsidiebedrag hangt af van het soort apparaat en de energieprestatie. In 2019 is hiervoor in totaal € 160 miljoen beschikbaar.

Gerelateerd nieuws

Basiscursus Duurzaamheid en energie

De 3-daagse basiscursus geeft inzicht in verschillende facetten van duurzaamheid en energie met veel praktische tips hoe je in de praktijk tot resultaten komt in een gemeente of andere organisatie

→ Lees meer

Omgevingswet: sleutel voor lokale energietransitie?

Deze 1-daagse cursus biedt inzicht hoe overheid, energiesector en andere organisaties kunnen komen tot energietransitie onder de Omgevingswet.

→ Lees meer

Cursus Aanpak duurzaamheid door gemeenten

Deze 2-daagse cursus geeft inzicht in hoe je als gemeente duurzame ontwikkeling kunt stimuleren en op kunt pakken.

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in