Soortenbescherming: beschermingsregime voor vogels

Op 1 januari 2017 zal de Wet natuurbescherming (“Wnb”) 1) in werking treden. In een vorig blog beschreven wij al kort de drie verschillende beschermingsregimes die de Wnb kent. In dit blog gaan wij dieper in op het beschermingsregime voor vogels.