nieuws

Gebruiksruimte: elk gebied vraagt om andere aanpak

16-12-2016

Het begrip ‘gebruiksruimte’ roept wel eens vragen op. Hoe kan met die gebruiksruimte in de praktijk worden omgegaan? In een nieuwe infographic leggen we uit welke instrumenten uit de Omgevingswet een gemeente kan gebruiken bij verschillende vraagstukken, zoals leegstand of geuroverlast. De vereenvoudigde weergave laat drie gebiedsopgaven zien, die elk om een andere aanpak vragen. Voor elke aanpak biedt de Omgevingswet instrumenten om op de juiste wijze met de gebruiksruimte om te gaan.

Leefomgeving

De gebruiksruimte is de (juridische) ruimte die binnen een gebied bestaat om zowel een kwalitatief goede fysieke leefomgeving te realiseren als activiteiten in die leefomgeving mogelijk te maken. Denk aan de ruimte voor wonen, natuur, werken, mobiliteit en recreëren. De gemeente kan de gebruiksruimte verdelen op twee niveaus. Eerst deelt ze functies toe aan locaties, zoals ruimte voor wonen of bedrijvigheid. Daarna stelt ze regels aan de activiteiten die daar kunnen plaatsvinden, zoals een maximale geluidsbelasting of maximale uitstoot van stoffen. Zo kan ze ook cumulatie regelen, dat is de optelsom van effecten van activiteiten op een locatie.

Instrumenten

De Omgevingswet biedt verschillende instrumenten om met de gebruiksruimte om te gaan. Deze ‘gereedschappen’ kan een gemeente inzetten, afhankelijk van wat er nodig is in een gebied. Welke gereedschappen de gemeente uit de gereedschapskist gebruikt, is afhankelijk van haar strategie. Wil ze ontwikkelingen mogelijk maken en daartoe initiatiefnemers uitnodigen in een gebied met veel leegstand? Dan kan ze gebruik maken van open normen en een beleidskader. Het kan ook zijn dat een gemeente ervoor kiest zelf actief te ontwikkelen om bijvoorbeeld een gebied met veel geuroverlast leefbaar te houden. Dan zou emissieverkaveling een goed instrument zijn. Door het gebied te verdelen, voorkomt de gemeente dat een gebied ‘dicht’ gaat zitten voor nieuwkomers of bedrijven die willen uitbreiden. Voor die strategieën biedt de Omgevingswet verschillende instrumenten. Het is dus de combinatie van gebiedsopgave en de wijze waarop de gemeente daarmee wil omgaan, die de keuze van de instrumenten bepaalt

Bekijk hier de infographic gebruiksruimte: de instrumenten

Meer van Omgevingsweb

Gerelateerd nieuws

Opleiding Handhaver en toezichthouder Omgevingswet

Deze opleiding biedt inzicht in het stelsel van de Omgevingswet en de specifieke consequenties voor handhaving in de dagelijkse praktijk.

→ Lees meer

Vacature: Jurist Omgevingsrecht in Rotterdam

→ Lees meer

Cursuspakket Omgevingswet

Uitgebreid cursuspakket dat toegespitst is op functies, doelgroepen en thema’s; keuze uit verschillende soorten cursussen: van basis tot verdieping, van uitvoerende medewerker tot management

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in