Rijkssubsidie voor Brabantse watermolenlandschappen

Ministerie van OCW heeft een subsidie toekent aan het Brabantse project ‘Watermolenlandschappen voor klimaatadaptatie’. 3 historische molens en omliggende gebieden in het beekdal van de Dommel gaan verdroging tegen en voeren water af bij van piekoverlast.