nieuws

Recente ontwikkelingen Natuurbeschermingswet

24-07-2015

Er zijn veel ontwikkelingen gaande op het gebied van de Nbw. Kijk hier voor een overzicht.

Er zijn veel ontwikkelingen gaande op het gebied van de Nbw. Kijk hier voor een overzicht.

Het natuurbeschermingsrecht is geen rustig bezit. Niet alleen verschijnen er elke week uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ("ABRvS") over besluiten (vergunningen, bestemmingsplannen) waarbij de Natuurbeschermingswet 1998 ("Nbw") in acht genomen moet worden, maar ook is onlangs de Nbw aanzienlijk gewijzigd. Het lezen van enkel de wettekst maakt het onmogelijk om de wet in de praktijk goed toe te passen. Wilt u weer helemaal op de hoogte zijn van alle relevante ontwikkelingen? Lees dan de volgende publicaties:

  1. Kroniek Natuurbeschermingsrecht en Ffw 2015 (deel 1), verschenen in BR 2015/61. In dit eerste deel wordt alle relevante jurisprudentie op het gebied van de Nbw van het afgelopen jaar beschreven;
  2. Stikstof en bestemmingsplannen: kunnen bestemmingsplannen profiteren van het programma aanpak stikstof ("PAS"), of wordt het, met inwerking treding van het PAS en bijbehorende wet- en regelgeving per 1 juli 2015 alleen maar lastiger om een bestemmingsplan vast te stellen als hierin ontwikkelingen zijn opgenomen die leiden tot een toename van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden?
  3. Het PAS en nieuwe agrarische activiteiten: risico's of juist nieuwe kansen?

Meer van Omgevingsweb

Gerelateerd nieuws

Handboek Natuurbeschermingsrecht

→ Lees meer

Actualiteitenochtend PAS: hoe nu verder na de uitspraak van de Raad van State?

→ Lees meer

Oplossingsrichtingen na het PAS

Deze 1-daagse verdiepingscursus biedt allereerst kort inzicht in de gevolgen van de PAS uitspraak en zoomt daarna in op de oplossingsrichtingen hiervoor.
→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in