nieuws

Rapport Verkenning kern­instrument projectbesluit ­beschikbaar gesteld

15-05-2019

bron: Aan de slag met de Omgevingswet

Het projectbesluit is 1 van de 6 kerninstrumenten van de Omgevingswet. Het rapport 'Verkenning kerninstrument projectbesluit' geeft een inhoudelijke toelichting, gaat in op de benodigde veranderingen en bevat handige tips voor wie met dit kerninstrument wil gaan werken.

Projectbesluit: belangrijk omgevingswetinstrument

Het projectbesluit is 1 van de 6 kerninstrumenten van de Omgevingswet. Waterschappen, provincies en het Rijk kunnen hiermee projecten met een publiek nationaal, provinciaal of waterschapsbelang realiseren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aanleg van een snelweg, windpark of natuurgebied.
Het projectbesluit wijzigt het omgevingsplan van gemeenten indien nodig direct. Vroegtijdige participatie van bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen speelt een belangrijke rol in de procedure om tot een projectbesluit te komen.

Voor wie

Werkt u als ambtenaar aan (verkenningen en planstudies voor) projectplannen Waterwet, inpassingsplannen, tracébesluiten, (rijks)coördinatieregeling of aan de voorbereiding van omgevingsplannen? Of bent u hier als adviseur uit het bedrijfsleven bij betrokken? Dan krijgt u direct of indirect met het kerninstrument projectbesluit te maken.

Rapport: inzicht in en toelichting op

Het rapport Verkenning kerninstrument projectbesluit (pdf, 1.4 MB) geeft een inhoudelijke toelichting op het projectbesluit. Het gaat ook in op veranderingen in de manier van werken die nodig zijn en op de relatie met de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV). Ook bevat het rapport tips om nu al zoveel mogelijk volgens het projectbesluit en de bijbehorende projectprocedure te werken.

Betrokken partijen

Het rapport is tot stand gekomen met medewerking van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, ProRail, Provincie Flevoland, Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Meer van Omgevingsweb

Gerelateerd nieuws

Cursuspakket Omgevingswet

Uitgebreid cursuspakket dat toegespitst is op functies, doelgroepen en thema’s; keuze uit verschillende soorten cursussen: van basis tot verdieping, van uitvoerende medewerker tot management

→ Lees meer

Opleiding Omgevingswet

Deze 4-daagse opleiding geeft een breed en verdiepend inzicht in de instrumenten van de Omgevingswet.

→ Lees meer

Tekstuitgave Omgevingswet, volledig geconsolideerde wettekst

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in