Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Rapport Verkenning kern­instrument projectbesluit ­beschikbaar gesteld

"Het projectbesluit is 1 van de 6 kerninstrumenten van de Omgevingswet. Het rapport 'Verkenning kerninstrument projectbesluit' geeft een inhoudelijke toelichting, gaat in op de benodigde veranderingen en bevat handige tips voor wie met dit kerninstrument wil gaan werken."

Aan de slag met de Omgevingswet 15 mei 2019

Nieuws & Achtergrond

Projectbesluit: belangrijk omgevingswetinstrument

Het projectbesluit is 1 van de 6 kerninstrumenten van de Omgevingswet. Waterschappen, provincies en het Rijk kunnen hiermee projecten met een publiek nationaal, provinciaal of waterschapsbelang realiseren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aanleg van een snelweg, windpark of natuurgebied.

Het projectbesluit wijzigt het omgevingsplan van gemeenten indien nodig direct. Vroegtijdige participatie van bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen speelt een belangrijke rol in de procedure om tot een projectbesluit te komen.

Voor wie

Werkt u als ambtenaar aan (verkenningen en planstudies voor) projectplannen Waterwet, inpassingsplannen, tracébesluiten, (rijks)coördinatieregeling of aan de voorbereiding van omgevingsplannen? Of bent u hier als adviseur uit het bedrijfsleven bij betrokken? Dan krijgt u direct of indirect met het kerninstrument projectbesluit te maken.

Rapport: inzicht in en toelichting op

Het

rapport Verkenning kerninstrument projectbesluit

(pdf, 1.4 MB)

geeft een inhoudelijke toelichting op het projectbesluit. Het gaat ook in op veranderingen in de manier van werken die nodig zijn en op de relatie met de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV). Ook bevat het rapport tips om nu al zoveel mogelijk volgens het projectbesluit en de bijbehorende projectprocedure te werken.

Betrokken partijen

Het rapport is tot stand gekomen met medewerking van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, ProRail, Provincie Flevoland, Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Artikel delen