nieuws

PvdD: leg vervuilende rijksprojecten meteen stil. Milieuvonnis rechter heeft direct gevolgen.

13-09-2017

bron: PvdD

De Partij voor de Dieren vindt dat een groot aantal vervuilende bouwprojecten die het Rijk financiert moeten worden stilgelegd. Kamerlid Van Raan heeft vandaag per project, zoals de aanleg van de A16 en de verbreding van de A27, vragen gesteld aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu.

Reden voor de meer dan dertig Kamervragen is de rechterlijke uitspraak in de zaak van Milieudefensie tegen de staat. Deze vermeldt dat de overheid geen actie mag ondernemen die kan leiden tot (vernieuwde) luchtkwaliteitsnorm-overschrijding. Van Raan wil vooral inzichtelijk krijgen welke implicaties de uitspraak heeft. Daarnaast moeten projecten die een mogelijk gevaar vormen voor de gezondheid van burgers gestaakt of voorkomen worden.
De partij heeft provinciale- en gemeentefracties, waaronder in de G4, gevraagd te helpen met het opstellen van een lijst van rijksprojecten die leiden tot (hernieuwde) grensoverschrijding van de luchtkwaliteitsnorm. Inmiddels hebben ook burgerinitiatieven zoals d’Oude Stadt in Amsterdam informatie over schadelijke projecten aangeleverd. Van Raan zal per project vragen aan de bewindsvrouw blijven voorleggen.
Lammert van Raan: "De tijd voor schone lucht is nu. De rechter was daar heel duidelijk in. Wij zullen er op blijven hameren dat de overheid onmiddellijk haar verantwoordelijkheid neemt.”
De Kamervragen:
Vragen van het lid Van Raan aan de staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu
1. Wat zijn de implicaties van de uitspraak van de rechtbank in de zaak die werd aangespannen door Milieudefensie, waarin u door de rechtbank wordt opgedragen alles te doen dan wel achterwege te laten om de luchtkwaliteit te verbeteren, voor de voorgenomen uitbreiding van de verhoging van de maximumsnelheid naar 130 km per uur op nieuwe trajecten, zoals de A2 tussen Amsterdam en Utrecht?
2. Deelt u de mening dat de uitspraak van de rechtbank betekent dat deze voornemens geen doorgang kunnen vinden? Zo ja, op welke wijze gaat u hier invulling aan geven?Zo nee, kunt u dit toelichten?
3. Kunt u uiteenzetten wat de consequenties zijn voor zowel de Staat als de gezondheid van de burger als dit project wordt voortgezet zoals is voorgenomen? Zo nee, kunt u dit toelichten?
4. Wat zijn de implicaties van de uitspraak van de rechtbank voor het project Rotterdamsebaan in Den Haag?
5. Deelt u de mening dat de uitspraak van de rechtbank betekent dat dit project niet kan worden voortgezet? Zo ja, op welke wijze gaat u hier invulling aan geven?Zo nee, kunt u dit toelichten?
6. Kunt u uiteenzetten wat de consequenties zijn voor zowel de Staat als de gezondheid van de burger als dit project wordt voortgezet zoals is voorgenomen? Zo nee, kunt u dit toelichten?
7. Wat zijn de implicaties van de uitspraak van de rechtbank voor de aanleg van de A16?
8. Deelt u de mening dat de uitspraak van de rechtbank betekent dat dit project niet kan worden voortgezet? Zo ja, op welke wijze gaat u hier invulling aan geven?Zo nee, kunt u dit toelichten?
9. Kunt u uiteenzetten wat de consequenties zijn voor zowel de Staat als de gezondheid van de burger als dit project wordt voortgezet zoals is voorgenomen? Zo nee, kunt u dit toelichten?
10. Wat zijn de implicaties van de uitspraak van de rechtbank voor de aanleg van de Blankenburgtunnelin Rotterdam?
11. Deelt u de mening dat de uitspraak van de rechtbank betekent dat dit project niet kan worden voortgezet? Zo ja, op welke wijze gaat u hier invulling aan geven?Zo nee, kunt u dit toelichten?
12. Kunt u uiteenzetten wat de consequenties zijn voor zowel de Staat als de gezondheid van de burger als dit project wordt voortgezet zoals is voorgenomen? Zo nee, kunt u dit toelichten?
13. Wat zijn de implicaties van de uitspraak van de rechtbank voor de plannen voor de uitbreiding van de Rotterdam The Hague Airport?
14. Deelt u de mening dat de uitspraak van de rechtbank betekent dat dit project niet kan worden voortgezet? Zo ja, op welke wijze gaat u hier invulling aan geven?Zo nee, kunt u dit toelichten?
15. Kunt u uiteenzetten wat de consequenties zijn voor zowel de Staat als de gezondheid van de burger als dit project wordt voortgezet zoals is voorgenomen? Zo nee, kunt u dit toelichten?
16. Wat zijn de implicaties van de uitspraak van de rechtbank voor de voorgenomen verbreding van de A27?
17. Deelt u de mening dat de uitspraak van de rechtbank betekent dat dit project niet kan worden voortgezet? Zo ja, op welke wijze gaat u hier invulling aan geven?Zo nee, kunt u dit toelichten?
18. Kunt u uiteenzetten wat de consequenties zijn voor zowel de Staat als de gezondheid van de burger als dit project wordt voortgezet zoals is voorgenomen? Zo nee, kunt u dit toelichten?
19. Wat zijn de implicaties van de uitspraak van de rechtbank voor de plannen voor de snelheidsverhoging op de Noordelijke Randweg in Utrecht?
20. Deelt u de mening dat de uitspraak van de rechtbank betekent dat dit project niet kan worden voortgezet? Zo ja, op welke wijze gaat u hier invulling aan geven?Zo nee, kunt u dit toelichten?
21. Kunt u uiteenzetten wat de consequenties zijn voor zowel de Staat als de gezondheid van de burger als dit project wordt voortgezet zoals is voorgenomen? Zo nee, kunt u dit toelichten?
22. Wat zijn de implicaties van de uitspraak van de rechtbank voor de voornemens om een biomassacentrale in gebruik te nemen in Utrecht, waardoor een toename van de uitstoot van roet, stikstofoxide en stikstofdioxide kan worden verwacht?
23. Deelt u de mening dat de uitspraak van de rechtbank betekent dat dit project niet kan worden voortgezet? Zo ja, op welke wijze gaat u hier invulling aan geven?Zo nee, kunt u dit toelichten?
24. Kunt u uiteenzetten wat de consequenties zijn voor zowel de Staat als de gezondheid van de burger als dit project wordt voortgezet zoals is voorgenomen? Zo nee, kunt u dit toelichten?
25. Wat zijn de implicaties van de uitspraak van de rechtbank voor de uitbreiding van luchthaven Schiphol?
26. Deelt u de mening dat de uitspraak van de rechtbank betekent dat dit project niet kan worden voortgezet? Zo ja, op welke wijze gaat u hier invulling aan geven?Zo nee, kunt u dit toelichten?
27. Kunt u uiteenzetten wat de consequenties zijn voor zowel de Staat als de gezondheid van de burger als dit project wordt voortgezet zoals is voorgenomen? Zo nee, kunt u dit toelichten?
28. Wat zijn de implicaties van de uitspraak van de rechtbank voor bouwprojecten op of nabij locaties die al over de luchtkwaliteitsnorm gaan, gezien de aanzuigende werking die deze zullen hebben op het verkeer op die locaties ?
29. Deelt u de mening dat de uitspraak van de rechtbank betekent dat dit soort projecten wellicht niet kan worden voortgezet? Zo ja, op welke wijze gaat u hier invulling aan geven?Zo nee, kunt u dit toelichten?
30. Kunt u uiteenzetten wat de consequenties zijn voor zowel de Staat als de gezondheid van de burger als dit project wordt voortgezet zoals is voorgenomen? Zo nee, kunt u dit toelichten?
31. Kunt u toelichten waarom projecten zoals de Rotterdamsebaan in Den Haag als onderdeel van de NSL vrijgesteld werden van toetsing aan de grenswaarden?
32. Welke andere projecten zijn vrijgesteld van toetsing aan de grenswaarden?
33. Wat zijn de gevolgen voor deze (en andere) projecten uit het NSL, gezien het feit dat de rechter stelt dat
34. Kunt u, gezien de urgentie van deze zaak, deze vragen binnen een week beantwoorden? Zo nee, waarom niet? En op welke wijze gaat u dan uitvoering geven aan de uitspraak van de rechtbank?

Meer van Omgevingsweb

Gerelateerd nieuws

Van onze partners

Cursus Milieu in ruimtelijke plannen

Deze 3-daagse cursus zoomt in op de inbreng van milieu-aspecten in het ruimtelijke planproces en hoe je dat doet.

→ Lees meer

Luchtkwaliteit en omgeving

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in