Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Provincie versnelt bouw 67.770 woningen

Met de verschillende subsidieregelingen van de provincie is de bouw van 67.770 woningen versneld. Zeker als het gaat om betaalbare woningen, zijn subsidies een belangrijk instrument om de bouw te versnellen en ervoor te zorgen dat de juiste woningen worden gebouwd voor de verschillende doelgroepen als starters, senioren, spoedzoekers, et cetera. Met deze subsidies jaagt de provincie de woningbouw aan en stuurt bij waar het knelt op de woningmarkt.

Provincie Zuid-Holland 10 maart 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

De provincie heeft deze bestuursperiode (2019-2023) voor het eerst budget vrijgemaakt voor subsidieregelingen op het gebied van woningbouw. Gedeputeerde Anne Koning: “Er zijn plannen genoeg, maar in de uitvoering staan we voor steeds grotere uitdagingen. Naast financiële hobbels hebben we te maken met een gebrek aan specialistische kennis of capaciteit bij gemeenten. Ook zijn er soms extra investeringen nodig bij het realiseren van een bepaald type woningen of specifieke woonvormen die de provincie graag wil versnellen, zoals seniorenwoningen of sociale huur woningen. Met de beschikbare subsidies kunnen we als provincie investeren in betaalbare woningen die we het hardst nodig hebben.”

Vliegende Brigade

De Vliegende Brigade wordt door de provincie ingezet om gemeenten de mogelijkheid te bieden om capaciteit of specifieke expertise in te huren om de voorbereiding van projecten te versnellen. In het voorjaar van 2021 is het budget voor de Vliegende Brigade substantieel uitgebreid dankzij een rijksbijdrage van €6,2 miljoen. Inmiddels is de Vliegende Brigade bij meer dan 40 trajecten ingezet en is daarmee de bouw van zo’n ruim 62.000 woningen versneld.

Knelpuntenpot

Woningbouwprojecten voor sociale huur en middenhuur staan onder druk. Vaak komen de projecten financieel niet rond, er is sprake van een onrendabele top. Om deze projecten mogelijk te maken, springt de provincie bij met de Knelpuntenpot. Met deze subsidieregeling is inmiddels de bouw van zo’n 2.700 woningen versneld.

Sociale woningbouw en bouw voor specifieke doelgroepen

De provincie geeft in 3 regio’s subsidie om de realisatie van sociale huurwoningen te stimuleren: de Rotterdamse regio, Haaglanden en Holland Rijnland. De druk op de woningmarkt is in deze regio’s hoog en de behoefte aan sociale huurwoningen groot. Ook voor de bouw van collectieve woonvoorzieningen voor senioren en flexwoningen voor starters heeft de provincie subsidieregelingen beschikbaar. In totaal is met deze subsidieregelingen tot nu toe de bouw van ruim 3.070 woningen versneld.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.