nieuws

Proof of Concept Standaard Officiële Publicaties - omgevingsdocumenten

16-06-2017

bron: Geonovum

Op 18 mei organiseerde het ontwikkelteam van de Standaarden voor Omgevingsdocumenten (onderdeel van het DSO-programma) een voorlichtingsbijeenkomst voor softwareleveranciers en dienstverleners over een proef (POC) om de standaard Officiële Publicaties met Specifieke Toepassing voor omgevingsdocumenten te testen. Deze standaard wordt gebruikt bij het maken, muteren en uitwisselen van omgevingsdocumenten in het kader van de Omgevingswet.

Tijdens deze bijeenkomst is informatie verschaft over de proef en is het gesprek aangegaan met leveranciers, adviesbureaus en bevoegde gezagen over de reikwijdte, doelen en de afspraken voor deelname. Meer informatie over deze PoC kunt u teruglezen in de presentatie en het verslag van de bijeenkomst. Meer informatie over de standaard leest u in het door Matthijs Breebaart en Paul Janssen geschreven artikel in Geo-Info.