Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Pilot verlaging regeldruk stimuleert ondernemerschap in binnensteden

"In 12 binnensteden in Nederland wordt vandaag een pilot afgerond om te onderzoeken of ondernemers innovatiever worden als de regeldruk vanuit de gemeente vermindert. De verrassende conclusie na anderhalf jaar experimenteren: niet het schrappen van regels, maar een meer coöperatieve houding van de gemeente leverde de grootste winst op. Toch zijn er ook diverse concrete regels verbeterd."

Platform31 2 december 2016

Nieuws & Achtergrond

Pilot verlaging regeldruk stimuleert ondernemerschap in binnensteden

De deelname aan de pilot Verlichte regels winkelgebieden zorgde in veel gemeentehuizen voor een cultuurverandering: van een regelgerichte naar ondernemersgerichte werkwijze. Gemeenten spanden zich in het kader van de pilot extra in om geldende regels flexibeler te interpreteren, zodat veel initiatieven wél doorgang konden vinden, ook als ze in eerste instantie niet passend leken. Een ander winstpunt van de pilot is dat gemeenten en ondernemers meer samen optrekken om hun binnenstad te verlevendigen.

Levendige winkelgebieden

Een greep uit de opbrengst van de pilot:

  • In totaal werden 140 ondernemersinitiatieven ingediend voor de pilot. Daarvan zijn er (slechts) 19 afgewezen.

  • In veel deelnemende steden werd het terrasbeleid verruimd zodat voor kleine terrasjes (ook bij winkels) geen vergunning meer nodig is.

  • Andere resultaten waren: ruimere laad- en lostijden, alternatieve bestemmingen voor leegstaande winkels, plaatsing van straatmeubilair door ondernemers, een wijnproeverij in een kaas- en viswinkel, verkoop van delicatessen in een restaurant, bundelen van meerdere evenementen in één jaarvergunning (zeer tijdsbesparend), verruiming van het standplaatsenbeleid (voor bijvoorbeeld food trucks) en versoepeling van de winkeltijden.

De 12 deelnemende kernwinkelgebieden liggen in Alkmaar, Ede, Goes, Helmond, Voorburg (gemeente Leidschendam-Voorburg), Beilen (gemeente Midden-Drenthe), Oss, Roosendaal, Rotterdam, Sluis, Zeist en Zwolle. Kennis- en netwerkorganisatie Platform31 organiseerde en begeleidde de pilot, in samenwerking met Expertteam Winkelgebieden.

Levendige binnensteden en Platform31

Veel steden zoeken een aanpak om hun binnensteden levendiger te maken. De pilot Verlichte regels winkelgebieden zette in op samenwerking tussen ondernemers en de gemeente om regelgeving in kernwinkelgebieden te verbeteren. Naast deze pilot onderzocht Platform31 de afgelopen jaren ook de kwaliteit van binnenstadsvisies, strategieën van vernieuwing van winkelgebieden, de toekomst van aanloopstraten en nieuwe concepten voor binnensteden. Ook voor de komende jaren staat weer een programma Vitale binnensteden gepland.

Meer weten?

Artikel delen