nieuws

Op de politieke agenda: week 24

11-06-2019

bron: Redactie Omgevingsweb

Welke onderwerpen over de leefomgeving en duurzaamheid worden deze week besproken in Den Haag? Op de agenda staat onder andere plenaire debatten over het onderhoud van wegen en bruggen en over toezicht en handhaving. Ook staan er enkele rondetafelgesprekken van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op de planning.

Dinsdag 11 juni

  • Algemeen overleg over Innovatie – Ministerie Economische Zaken en Klimaat.

Woensdag 12 juni:

  • Voorbereidingsgroep rondetafelgesprek over het IPBES rapport over de afname van biodiversiteit – Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Donderdag 13 juni:

  • Rondetafelgesprek realisatie LNV-visie – Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Algemeen overleg Verkeersveiligheid – Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • Vergadering Voorbereidingsgroep Mest - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Plenair debat Toezicht en handhaving
  • Plenair debat Onderhoud wegen en bruggen