nieuws

Op de politieke agenda: week 16

15-04-2019

bron: Redactie Omgevingsweb

Welke onderwerpen over de leefomgeving en duurzaamheid worden deze week besproken in Den Haag? Verschillende rondetafelgesprekken, waaronder de Klimaattafels mobiliteit en landbouw, staan op de planning. Verder bespreekt de Tweede Kamer onder andere een wijziging van de Woningwet, plantgezondheid en de effecten van het ontwerp-Klimaatakkoord.

Dinsdag 16 april

 • Stemmingen over moties ingediend bij het dertigledendebat over het advies van de Commissie grondgebondenheid over de toekomst van de melkveehouderij.
 • Plenair debat Wijziging van de Woningwet in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties
 • Rondetafelgesprek elektrisch rijden en het CARbonTAX-model - Ministerie van Financiën
 • Rondetafelgesprek plantgezondheid - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  Blok 1: Weerbare rassen en planten
  Blok 2: Weerbare omgeving (bodem en biodiversiteit)
  Blok 3: Adequaat middelen- en maatregelenpakket

Woensdag 17 april

 • Rondetafelgesprek woonfraude - Ministerie van Binnenlandse Zaken
 • Rondetafelgesprek Klimaattafel mobiliteit - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  Blok 1: Aftrap
  Blok 2: Wetenschap
  Blok 3: Belanghebbenden
 • Technische briefing ‘bewerkstelligen van een transitie naar kringlooplandbouw’ - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Donderdag 18 april

 • Rondetafelgesprek Klimaattafel landbouw - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  Blok 1: Aftrap
  Blok 2: Wetenschap
  Blok 3: Belanghebbenden
 • Inbreng verslag ‘regels voor het produceren van elektriciteit met behulp van kolen (Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie)’ - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Algemeen overleg duurzame luchtvaart (tweede termijn) - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Inbreng feitelijke vragen aan het PBL over de effecten van het ontwerp-Klimaatakkoord - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Bron: Tweedekamer.nl

Gerelateerd nieuws

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in